LEDARE

Vad är ditt kulturarv?

Vilka seder och vanor är viktiga för dig? Vilka traditioner är så värdefulla för dig att du vill överföra dem till nästa generation?

Alla har vi traditioner som vi värnar om, men ganska få har väl tänkt på att dessa traditioner och vanor är en del av vårt kulturarv. Kulturarv kan nämligen också vara immateriellt – alltså icke påtagligt utan abstrakt. Immateriellt kulturarv är det som människor här och nu kan, gör och vet – och som de tycker är så betydelsefullt att de vill att det ska finnas kvar också i framtiden. Det kan vara fråga om hantverkskunskap, högtidsfirande, mattraditioner, musik och dans, scenkonst, berättelser, spel och lekar samt kunskap om naturen. Begreppet fokuserar mer på processen än på slutprodukten – alltså mer på kunskapen om hur man stickar en Korsnäströja än på den färdiga tröjan i sig.

Så vad är ditt immateriella kulturarv – vad vill du föra vidare till dem som är unga idag?

Vid KulturÖsterbotten har vi möjlighet att under en projektperiod på två år ställa dessa frågor till allmänheten i Österbotten och också stöda de grupper som redan har klara svar på frågorna och verksamhet som berör immateriellt kulturarv. Leader-projektet ”KULÖR – Kulturarv som levande österbottnisk resurs” syftar till att lyfta fram det immateriella kulturarvet i Österbotten genom att stöda föreningar, grupper och andra aktörer att ta tillvara olika former av kulturarv, ge dem synlighet och hitta sätt att bevara dem för framtiden.

SÖFUK:s väggkalender för år 2018 presenterar också den immateriellt kulturarv i Österbotten, fast på ett lite oväntat sätt. För vem har tänkt på att Pampas nationaldag eller spökhistorier är en del av vårt kulturarv? Men visst är de det – immateriellt kulturarv har faktiskt ingenting att göra med hur gamla sederna är, eller om de är ”äkta” eller inte. Det är alltså inte fråga om en värdering, där vissa traditioner skulle vara mer intressanta än andra. Det immateriella kulturarvet är allt det som vi själva sätter värde på och som vi upplever som viktigt här och nu. Sålunda är också de inflyttade österbottningarnas traditioner en del av det österbottniska kulturarvet idag.

År 2018 firar vi Europaåret för kulturarv. Tanken med året är att lyfta fram europeiskt kulturarv, i synnerhet för barn och ungdomar. Målet är också att stärka det lokala intresset för kulturarv och öka medborgarnas delaktighet i frågor som gäller kulturarvet. Med kulturarv menas i det här fallet såväl det immateriella som det materiella (t.ex. byggnader, monument och fornlämningar). Detta kulturarvsår kommer säkerligen att synas i media och i kulturevenemang under det kommande året.

Men innan kulturarvsåret börjar ska vi fira jul.  Medan vi ägnar oss åt alla jultraditioner – gamla och nya, traditionella och okonventionella – kan vi tänka på att allt detta firande är ett immateriellt kulturarv.

 

Ann-Maj Björkell-Holm
kulturchef, KulturÖsterbotten

Levande traditioner i SÖFUK:s väggkalender 2018

Som traditionen bjuder ger SÖFUK ut en väggkalender även för år 2018. Kalendern har denna gång immateriellt kulturarv och levande traditioner som tema. Varje månad presenteras en österbottnisk tradition i ord och bild, ibland också med extramaterial i form av en kort filmsnutt eller ett Youtube-klipp via en QR-kod.

– Med dessa tolv axplock vill vi visa på mångfalden och variationen i våra österbottniska traditioner. Det är alltså inte fråga om en värdering, där vissa traditioner skulle vara mer intressanta än andra. Snarare vill vi väcka läsaren att fundera på de traditioner som hen sätter värde på, berättar projektplanerare Eva-Marie Backnäs, som har sammanställt material och skrivit texter till kalendern.

Materialet till väggkalendern har tagits fram som en del av KulturÖsterbottens tvååriga Leader-projekt ”KULÖR – kulturarv som levande österbottnisk resurs”. För materialinsamling och texter står Eva-Marie Backnäs och Carola Harmaakivi. SÖFUKs: grafiker Annika Holm har gjort layouten till kalendern.

Väggkalendern delas ut till anställda vid SÖFUK samt till samkommunens förtroendevalda och samarbetspartners. Kalendern kommer också att finnas till försäljning vid bl.a. Luckan i Karleby och Luckan i Sydösterbotten samt i bokhandlar i Österbotten.

Text: Eva-Marie Backnäs, KulturÖsterbotten

Personalnytt från KulturÖsterbotten:

Ribacka informerar på Luckan i Sydösterbotten

I Luckan i Sydösterbotten ser du för tillfället ett nytt ansikte. Det är Kim Ribacka som är tf. informatör där under perioden 13.11.2017–20.2.2018 medan den ordinarie informatören Hanna-Mari Kamppikoski är alterneringsledig.

Ribacka är ekonom till utbildningen och har erfarenhet av arbete inom it-branschen och ekonomiförvaltning. Han har de senaste åren bott på annan ort och säger sig nu se fram emot att få jobba som informatör i sin egen hemstad, som han som återflyttare ser på med nya ögon. Luckan-arbetet är ett omväxlande arbete med inslag av information, försäljning, genomförande av kulturevenemang och kundservice.

Luckan i Sydösterbotten finns numera i samma lokaler som turistbyrån i Kristinestad. Efter flytten har kundantalet vid Luckan mer än fördubblats. På tisdagar betjänar Luckan på stadsbiblioteket i Närpes (udda veckor) eller Kaskö (jämna veckor). Titta in – och hitta böcker, skivor, tidskrifter, biljetter till kulturevenemang och mycket, mycket annat!

Text: Ann-Maj Björkell-Holm, KulturÖsterbotten
Foto: Kim Ribacka, KulturÖsterbotten

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg