Yrkeshögskolan Novia Logo

Entreprenörskap inom hälsa och välfärd - på den österbottniska landsbygden och i skärgården

TEXT: Nanette Westergård, projektledare, Yrkeshögskolan Novia Susanne Jungerstam, överlärare, Yrkeshögskolan Novia Cilla Salo, lektor, Yrkeshögskolan Novia Foto: Ann-Britt Pada

Välfärden i vårt land säkerställs av ett flertal aktörer. Stat, kommun, välfärdsområden, tredje sektorn, frivilligorganisationer och kyrkans arbete erbjuder tjänster inom bland annat småbarnspedagogik, utbildning, vård och social omsorg. Inom välfärdens serviceområden finns dessutom många privata alternativ – särskilt i städerna. I städerna är tillgängligheten till tjänster inom hälsa och välfärd ganska goda, men hur är det på den österbottniska landsbygden och i skärgården?

Befolkning i glesbygdsområden har inte nödvändigtvis samma möjligheter att ta del av service som erbjuds i tätorterna. Avstånden är längre och kundunderlaget för företagare mindre.  

För äldre personer som är bosatta på landsbygden och i skärgården kan ytterligare hinder uppstå för att ta del av olika tjänster i det skedet som den äldre inte (längre) kan köra bil själv, eller då familj och vänner som tidigare kunnat hjälpa går bort. Urbaniseringen, utvecklingen av nya välfärdsområden och en snabbt förändrad befolkningsstruktur skapar nya utmaningar och behov.

I slutet av år 2022 bodde 176 323 personer i landskapet Österbotten. Närmare 60% var i åldern 15–64 år, lite mindre än 17% var 0–15 år och knappa 24% 65 år eller äldre. Av invånarna i landskapet Österbotten bor idag totalt ca 39% av befolkningen på landsbygden och i skärgården. (StatFin 2024)

Projektet stöder nya entreprenörer i hälsa och välfärdsbranschen

Vid Yrkeshögskolan Novia genomförs projektet Entreprenörskap, hälsa och välfärd som syftar till att stöda blivande och nya företagare som vill förverkliga sin dröm om ett företag inom hälsa och välfärdsbranschen. Målet med projektet är att etablera nya företag som betjänar kunder inom social- och hälsovårdsområdet i landsbygdsområden i Österbotten.

Projektet stöder blivande företagare genom en skräddarsydd utbildning för denna grupp av företagare och bransch. Deltagarna i utbildningen vill med sin företagsverksamhet utveckla servicen på deras hemort eller erbjuda rörliga tjänster i byarna. Flera kursdeltagare funderade även kring utvecklande av digitala verktyg som skulle betjäna dem som bor i mindre byar, långt från varandra. Kursdeltagarna såg ett stort behov i hembyn eller näromgivningen och ibland hade de länge haft olika idéer men känt att de hade för lite kunskap. Flera av deltagarna skrev att de behövde mera kunskap, praktiska tips eller råd inför företagsstarten.

Utöver utbildningen erbjuder projektet också sparrning och handledning för personer med företagsplaner inom hälsa och välfärd.

Identifierade utvecklingsbehov

Inom projektet har en behovsanalys av service inom hälsa och välfärd sammanställts som fungerar som grund för ny verksamhet, företagsamhet och serviceproduktion på landsbygd och i skärgård. Behovsanalysen påvisar att service som saknas eller är svårtillgänglig i landsbygdsområden bland annat utgörs av tjänster som lindrar ensamhet, fritidstjänster för barn och unga samt olika stödformer för olika åldersgrupper.

En del av de som intervjuades i behovsanalysen sade att man i Österbotten ofta är inställd på att “klara sig själv” och man inte vill “vara till besvär”. Tröskeln att köpa tjänster av utomstående företag kan vara hög av både ekonomiska och personliga skäl. Ändå kunde alla som intervjuades identifiera flera olika tjänsteformer som de gärna skulle anlita i egen hemby. De gemensamma nämnarna var närheten till service, förtroende och kontinuitet i människorelationerna.

Behovsanalysen visar också på att medvetenheten om vilka serviceproducenter och vilka möjligheter till skatteavdrag för omsorgstjänster som finns, inte är särskilt hög, varken bland företagare, blivande företagare eller hos potentiella kunder. Det finns ett behov av mer kunskap om randvillkoren för företagande inom hälsa och välfärd, såväl hos företagare som hos potentiella kunder. Företagaren bör även kunna och vilja vara personlig i sin marknadsföring eftersom tjänsterna ofta är människonära och förutsätter förtroende för företagaren och kontinuerlighet i relationerna.

Kundnära service i glesbygdsområden behöver utvecklas och göras mera tillgängliga. Det finns ett behov av fler företagare inom hälsa och välfärd för att kunna säkerställa tillräckliga tjänster som svarar mot både samtidens och framtidens behov.

Projektet pågår fram till slutet av 2024 och finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, Aktion Österbotten och Svenska kulturfonden.

Litteratur
StatFin (Statistikcentralens databas). Tillgänglig: https://statfin.stat.fi/PxWeb/pxweb/sv/StatFin/ (17.4.2024)

Finansiärens logo i en fil

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg