Yrkeshögskolan Novia Logo

Bilden är en AI bild.
Bilden är en AI bild.

En alldeles egen mentor för barn eller ungdomar under deras fritid

TEXT: Ann Backman, projektforskare och Lina Nybjörk, lektor vid Yrkeshögskolan Novia

Barns möjlighet att delta i fritidsaktiviteter är starkt kopplad till familjens livssituation. Enligt Barnkonventionens artikel 31 har “ett barn rätt till lek, vila och fritid, samt till att delta i konst- och kulturaktiviteter” (Unicef). Fritidsaktiviteter är ofta av stor betydelse för barnets välbefinnande, familjens sammanhållning och samhällets framtid (Soininen 2021). Finlandsmodellen är gratis hobbyverksamhet och ett utmärkt exempel på hur hobbyverksamhet kan göras tillgänglig för alla (Finlandsmodellen för hobbyverksamhet). Hobbyverksamhet stöder barns och ungas välmående. Det finns dock barn som behöver extra stöd för att delta i verksamheten och det finns ledare i barngrupper som behöver stöd.

På Yrkeshögskolan Novia har vi gjort en pilotutbildning där vi vid socionomutbildningen utbildat Barnambassadörer för att fungera som mentorer i barngrupper samt för enskilda barn. Utbildningen riktar sig till studerande och i den ingår även en kort praktik i olika barngrupper samt en skriftlig reflektion över ledarskapet. Under pilotutbildningen har vi samarbetat med bland annat Korsholms kommun som erbjuder hobbyverksamhet enligt Finlandsmodellen.

Hobbyverksamhet ger en bra motvikt till skola och skolans krav. Genom hobbyn kan barnet hitta nya vänner från andra skolor och bredda sina sociala nätverk. Inom ramen för pilotutbildningen har studeranden haft möjlighet att observera och hjälpa till i barngrupper som en extra vuxen.

I barngrupper är det viktigt att skapa strukturer och trygghet, vilket ibland kan vara utmanande. För ledare i barngrupper är det viktigt att kunna beakta relationer men även de enskilda barnens behov och särdrag. Mobbning eller utanförskap som förekommer i skolan kan ibland föras över till hobbyverksamhet. För ledare i barngrupper kan den dynamiken vara svår att upptäcka, framför allt om gruppen är stor eller stökig.

Studerandena i pilotgruppen tyckte att det var lärorikt att först inta en mer observerande roll i barngruppen för att sedan inta en mer aktiv roll. De kunde genom observation identifiera de barn som behövde extra stöd i gruppen och de fick även reflektera över gruppdynamiken. Dessa observationer hjälpte dem att hitta en egen roll i gruppen och anpassa den egna aktiviteten till gruppen. Utbildningen förbereder studeranden att beakta olika barns behov i grupper och ger dem verktyg att handleda barn och unga. Målsättningen är att de ska kunna vara barnambassadörer i en grupp där ett behov av en extra vuxen identifierats eller vara mentor och en extra trygg vuxen för ett särskilt barn.

Vår förhoppning är att testa konceptet under hösten 2024 tillsammans med Barnavårdsföreningen. Studeranden kan då fungera som barnambassadörer för enskilda barn eller i barngrupper. Projektet har finansiering från Svenska folkskolans vänner. Vi strävar även efter att få en kontinuerlig fortsättning på mentorskapsprogrammet och att årligen kunna matcha mentorer med barn eller barngrupper.

Källor:

Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. https://harrastamisensuomenmalli.fi/sv/ Hämtat 3.5.2024.

Soininen Pirkko. 2021. Harrastuksilla on voimaannuttava vaikutus.  https://www.sos-lapsikyla.fi/blog/2021/05/17/harrastuksilla-on-voimaannuttava-vaikutus/ Hämtat 3.5.2024.

Unicef. Barnkonventionen i korthet. https://www.unicef.fi/vart-arbete/barnets-rattigheter/barnkonventionen/barnkonventionen-i-korthet/ Hämtat 3.5.2024.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg