KulturÖsterbottens Logo

Bilden Ai Genererad (Adobe Firefly)

87 hoppas på projektbidrag från KulturÖsterbotten

TEXT: Åsa Blomstedt, KulturÖsterbotten

Ansökningsrundan för KulturÖsterbottens projektbidrag 2024 har nu avslutats. När ansökningstiden gick ut 31 januari hade totalt 87 ansökningar lämnats in. – I fjol var antalet 80.

Ansökningarna fördelar sig tämligen jämt mellan de tre prioriteringarna för projektbidrag:

  • Tillgänglighet till kultur: 35 ansökningar
  • Stöd för barn- och ungdomskultur: 26 ansökningar
  • Stimulans av en kreativ atmosfär: 26 ansökningar.

Det ansökta beloppet varierar vanligen mellan 500 och 5000 euro, men somliga ansöker om betydligt större stödbelopp. Totalt ansöker man om 427.680 euro. KulturÖsterbotten förfogar år 2024 över ett projektbidragsanslag på sammanlagt 65.000 euro.

Projekten varierar stort också i omfattning. Det minsta projektet har en totalbudget på 500 euro, medan det största projektet omspänner en budget på inemot 390.000 euro.

Projektbidragsansökningarna bereds som bäst vid KulturÖsterbotten. Beslut om vilka projekt som ska understödas – och till vilket belopp – fattas av kultursektionen 12 mars. Därefter kontaktas samtliga sökande per e-post.

KulturÖsterbotten beviljar varje år projektbidrag för regionala utvecklingsprojekt inom kulturen. Läs mera på vår hemsida: www.kulturosterbotten.fi/projektbidrag

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Marina Vikberg-Grönlund
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg