KulturÖsterbottens Logo

Öppna minnenas resväska och använd ordkonst som ett sätt att minnas!

TEXT: Åsa Blomstedt, KulturÖsterbotten

Minns du någon ramsa från barndomen? Kanske en ramsa som ni rabblade när ni lekte tillsammans därute eller som dina föräldrar upprepade för dig, om och om igen, när du var liten. Eller kommer du att tänka på något ordspråk som du hört många gånger i livet, kanske alltid i en viss situation eller på en viss plats eller tillsammans med en viss person?

KulturÖsterbotten deltog år 2023 i projektet Ordkonst för äldre tillsammans med Södra Österbottens förbund och Österbottens förbund. I projektet producerades material för ordkonststunder, bildkort och filmer kring olika teman som kan användas t.ex. vid äldreboenden tillsammans med minnessjuka eller annars som underlag för en pratstund. – Projektet, som administrerades av Södra Österbottens förbund, fick sin finansiering från Centret för konstfrämjande.

Ordkonst är att leka med ord. Under vår vandring genom livet snappar vi upp talesätt, ordstäv, ordlekar, dikter, rim och ramsor. Språket i historier, berättelser och sagor är ofta färgrikt, och det ska vi värna om. När vi använder språket mångsidigt, berikar vi vår fantasi samtidigt som hjärnan får träning. Dessutom blir vi på gott humör. Det här är viktiga saker och bra färdigheter livet ut.

Vi bär allesamman med oss en minnenas resväska, där vi packat ner viktiga och värdefulla stunder från vår resa genom livet. Resväskan kan vara gammal och täckt av ett lager med damm, men inne i väskan kan man hitta sagolika ordskatter som det lönar sig att plocka fram och studera i en ny tid, i en ny miljö: berättelser, historier, talesätt, ordgåtor, dikter, ramsor och fragment ur sånger... Det är inte bara ord som lagts efter ord – alla dessa ordskatter är viktiga för resväskans ägare. När vi delar med oss av våra ordskatter, dvs. berättar dem för andra, sprider vi rikedomarna och glädjen. Minnen och talesätt som delas med andra i samma ålder har en annan innebörd än när de återberättas för en yngre generation. De ungas ordskatter kan vara helt annorlunda än de äldres.

En ordkonststund är en på förhand planerad gemensam stund, där man samlas kring ord och ordstäv för att prata och minnas och leka med ramsor. Ordkonststunden kan byggas upp t.ex. kring ett fotografi, som man börjar prata om och minnas kring med hjälp av stödfrågor och instruktioner.

Ordskatter Bergqvist Marins

Inom projektet producerades en filmserie med sju avsnitt. Två av dem är på svenska, med Jonas Bergqvist och Susanne Marins i huvudrollerna. Hela filmserien visades hösten 2023 på kanalen Onni-TV och lockade i medeltal ca 200 000 tittare per vecka, över hela landet. Filmerna finns nu fritt tillgängliga på YouTube:

Ordskatter, del 6: Samarbete ger kraft (www.youtube.com/watch?v=d_XAVdfVCe4)

Ordskatter, del 7: Borta bra men hemma bäst (www.youtube.com/watch?v=TT7Zkvxb3Uw)

På KulturÖsterbottens materialbank kan du ladda ner instruktioner och material för en ordkonststund. Kanske du blir inspirerad att slå dig ner tillsammans med en äldre och prata en stund – om ord, gamla minnen, traditioner – och kanske minns gamla ord som idag fallit i glömska:

Materialguide, pdf-fil (www.kulturosterbotten.fi/om-kulturoesterbotten/materialbank/beraettande/169-ordkonst-foer-aeldre-materialguide/file)

Genom att leka med ord kan många minnen väckas till liv. Vilka minnen har du i din resväska?

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Marina Vikberg-Grönlund
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg