KulturÖsterbottens Logo

Projektgruppen på besök i Kotka 25.4.2023
Projektgruppen på besök i Kotka 25.4.2023

Projektet Den österbottniska sjöfartens betydelse satte österbottnisk sjöfartshistoria på kartan

TEXT: Eva-Marie Backnäs, KulturÖsterbotten. Foto: Nina Sten

Alma och JW 1

Österbotten har en lång, spännande och färgstark sjöfartshistoria, men många känner inte till den idag. Det var utgångspunkten för projektet Den österbottniska sjöfartens betydelse – ett projekt med förankring i historien, som genomfördes vid KulturÖsterbotten år 2022–23.

Målet för projektet var att med samfällda krafter lyfta fram den gemensamma österbottniska sjöfartshistorian. Projektet genomfördes i samarbete med museer med fokus på sjöfartshistoria: Kristinestads sjöfartsmuseum, Lebellska köpmansgården i Kristinestad, Kaskö hembygdsmuseum, Vasa sjöfartsmuseum, Jakobstads museum, Gamla hamn / Vegastiftelsen i Jakobstad samt K.H.Renlunds museum i Karleby.

Inom projektet producerades bl.a. ett gemensamt marknadsföringsmaterial, en webbportal för österbottnisk sjöfartshistoria och ett introduktionsmaterial som kan användas av museerna t.ex. vid inskolning av nya museiguider.

Sommaren 2023 genomfördes pop up-utställningen Saltstänk och tjärdoft, som turnerade mellan de deltagande museerna i samband med olika evenemang. Utställningen, som under tre månader besökte fem städer och sju museer, berättade om österbottnisk sjöfartshistoria i text och bilder, men den var samtidigt också en upplevelse för alla sinnen – man kunde höra, känna, dofta och till och med smaka på livet till sjöss! Utställningen lockade inemot 1200 besökare under sina sju nedslag i regionen.

Avslutningsvis producerade projektet sju kortfilmer. Filmerna, som finns på svenska och finska med engelsk textning, behandlar sjöfartshistoriska teman såsom smuggling, sjömanslivet, borgarnas och redarnas liv samt skeppsbrott och haverier. Filmerna är fritt tillgängliga på KulturÖsterbottens YouTube-kanal.

Projektgruppen företog tre studiebesök för att inhämta inspiration och för att sprida information om projektet och det österbottniska sjöfartsnätverket. Besöken gick till Åbo och Åland, Kotka och Lovisa samt Uleåborg och Brahestad.

Sjöfartsmuseerna fick under projektets gång lära känna varandra bättre och hittade också nya samarbetsytor. Nätverket för de österbottniska sjöfartsmuseerna kommer att leva vidare efter projektets slut genom gemensam synlighet på sociala medier och de kontakter som museerna har skapat till varandra.

Projektet pågick 1.1.2022–31.12.2023 med EU-medel via Leader-programmet, samt med finansiering från Svenska kulturfonden, Konstsamfundet och Aktiastiftelsen i Vasa.

logos coll 80

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg