Nordismen lever ännu!

TEXT: Åsa Blomstedt, kulturchef, KulturÖsterbotten

Det nordiska samarbetet har fått ett uppsving på många olika nivåer. De finländska politikerna på riksnivå samverkar dagligen med sina nordiska kollegor. Även inom kulturvärlden sker många samarbeten mellan de nordiska länderna. Inom KulturÖsterbotten medverkar vi i flera nordiska projekt. Interreg Aurora-programmet, som verkar inom Fennoskandien, finansierar just nu två av de projekt vi medverkar i, Botnia Business Heritage samt ICH North – passing on our musical heritage. Inom båda projekten samarbetar vi med kulturorganisationer i Sverige och Norge kring kulturproduktion, näringsliv och immateriellt kulturarv inom musiken.

Att samverka kring kulturen som tema är ingenting nytt i nordiska sammanhang. KulturÖsterbotten har under flera år samarbetat med svenska kulturbärare kring bland annat litteratur, berättarkonst och medeltidshistoria. Efter några år av restriktioner får vi igen träffas och utbyta erfarenheter. Under hösten har resorna över Kvarken varit täta med projektmöten, studiebesök och seminarier tvärs over Kvarken, bland annat Härnösand, Skellefteå och Umeå och många av besöken har även ägt rum hos oss i Vasa och Österbotten. Vi märker att det finns en vilja att träffas ”på riktigt”, att sitta ner och diskutera, filosofera och fatta beslut ansikte mot ansikte i ett gemensamt fysiskt rum. Det är viktigt att dela med sig av sina erfarenheter, att få nya intryck, ge uttryck för upplevelser och på så vis lämna avtryck på verksamheten.

Norden är ändå där de flesta av oss mest känner oss hemma, vi hittar ett gemensamt språk, en liknande samhällskultur och humor. Fast vi ibland känner frustrerande över otaliga fikapauser, tidtabeller som gäller på ett ungefär eller språkförbistring med norska dialekter har vi ändå en stor förståelse för varandras vardag och verklighet.

Fast världen just nu känns som en osäker plats har det ändå kommit något gott ur det. Det nordiska samarbetet har stärkts och vi knyts allt tätare samman. Vi hittar ständigt nya sätt att samverka och vet att många av våra problem är gemensamma och kan lösas med gemensamma krafter.

Hurra för nordiskt samarbete!

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg