Yrkesakademin i Österbotten Logo

YA utfärdar nu elektroniska betyg

TEXT: Malin Tuure, studiesekreterare, Yrkesakademin i Österbotten

Yrkesakademin i Österbotten övergår till betyg i elektronisk form från och med 1 januari 2024. I november och december 2023 får studerande betyg både i pappersform och i elektronisk form. Betyget i elektronisk form är ett pdf-dokument som har undertecknats elektroniskt av biträdande rektorn. Yrkesakademin i Österbotten använder Studyo Oy:s Atomi-tjänst.

Den elektroniska underskriften på YA:s betyg följer eIDAS-förordningen (EU:s förordning om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner, EU 910/2014) och uppfyller kraven för kvalificerad elektronisk underskrift. Den kvalificerade elektroniska underskriften på YA:s betyg uppfyller PAdES-standard och kraven för långtidsarkivering, vilket innebär att betygen kan verifieras också efter att signaturcertifikatet som användes vid underskrift har gått ut.

Förvaring och hantering av elektroniska betyg

Vi rekommenderar att betyget sparas på flera ställen så att man har en säkerhetskopia av det, t.ex. på sin dator, extern hårddisk, USB-minne och i en molntjänst. Varje oredigerad sparad kopia är ett officiellt betyg. Ett elektroniskt betyg ska man aldrig öppna i redigeringsläge, eftersom den elektroniska underskriften bryts och betyget är inte längre äkta. Man kan printa ut betyget på papper, men observera att det i så fall är en kopia av betyget. En papperskopia är inte ett officiellt betyg, utan betyget är officiellt endast i elektronisk form.

Verifiera betygets äkthet

Det elektroniska betyget kan man sända som det är i pdf-format, t.ex. till myndigheter eller som bilaga till en arbetsansökan, eftersom ett elektroniskt betyg inte behöver bestyrkas.

Betygets äkthet kan man kontrollera i

eller i olika externa tjänster, exempelvis följande:

Om betyget försvinner

Vi arkiverar alla betyg. I samkommunens arkiv finns betyg utfärdade i huvudsak från 1996 och framåt. Man kan fylla i formuläret på vår webbsida Yrkesakademin i Österbotten - Beställning av betygskopia för att beställa ett nytt elektroniskt betyg eller en betygskopia om man avlagt examen under tiden vi utfärdat pappersbetyg. En avgift tas ut för att skicka ett nytt betyg eller betygskopia.

Den nationella tjänsten Koski och Studieinfo.fi

Studieprestationer som avlagts sedan 2018 finns införda i den nationella tjänsten Koski (MinStudieinfo), som är en informationsresurs som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Där finns inte själva betyget, men alla studieprestationer för examen i fråga finns införda och man kan dela dem t.ex. med arbetsgivare.

Har du frågor är det bara att höra av dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg