KulturÖsterbottens Logo

Campus Kungsgårdens medeltida rötter nu bekräftade.

TEXT: Heidi Hummelstedt, KulturÖsterbotten

Sensationella fynd möjliggör vidare utgrävningar?

Svängrum-e rapporterade i förra numret om de arkeologiska utgrävningar som under det senaste året pågått vid Korsholms vallar i KulturÖsterbottens regi. Utgrävningarna har under ledning av arkeolog Jan Fast vid Helsingfors universitet engagerat grundskolelever i Vasa och amatörarkeologer runtom i Vasanejden. Tusentals fynd som belyser livet på platsen under seklernas gång har hittats.

I våras blottlades en timmerkonstruktion på ungefär en meters djup i det schakt som utforskades vid vallens västra del. Den fasta konstruktionen kom som en överraskning för arkeologerna, eftersom alla fynd dittills varit lösfynd och inga uppgifter funnits om bevarade byggnadskonstruktioner.

Av konstruktionen togs fem träprover, som analyserades under sensommaren och hösten. Resultaten från Moesgaard museum i Danmark visar att det är fråga om tallvirke, medan Tandem-laboratoriet vid Uppsala universitet genom C14-datering bekräftade att virket huvudsakligen är av medeltida datum. Det äldsta timmerprovet härrör sig från medlet av 1300-talet, vilket sammanfaller med de historiska uppgifterna om grundandet av Korsholms slott. Huvuddelen av virket är från 1450–1650, dvs. den period under vilken Korsholms kungsgård anlades. Kungsgården, som grundades av Gustav Vasa på 1550-talet, är i obruten tradition föregångare till dagens natur- och lantbruksutbildning vid Yrkesakademin. C14-dateringarna bestyrker med andra ord att samkommunens campus i Vasa – campus Kungsgården – verkar på ett område med medeltida anor och kopplingar till Gustav Vasa.

Fyndet är en verklig sensation, som uppmärksammats stort i de regionala medierna och inom arkeologsamfundet. Utgrävningen bekräftar att ett fäste har anlagts på Korsholms vallar under 1300-talet. Fyndet kullkastar också den ingrodda uppfattningen om att ”inget” finns bevarat på slottsvallarna efter det att platsen utsattes för tämligen brysk behandling särskilt under 1700- och 1800-talen.

Än så länge har man bara ”skrapat lite på ytan”, och vallarna har garanterat ännu många hemligheter att avslöja. Såväl arkeologerna som KulturÖsterbotten, huvudmannen för utgrävningarna, strävar efter att kunna fortsätta den spännande forskningen på vallarna. Arbetet med att söka om finansiering för fortsatta utgrävningar år 2024 pågår som bäst.

01 timmerkonstruktion jan fast

Virket i den timmerkonstruktion som hittades på Korsholms vallar i våras har nu daterats till medeltiden, till tiden för slottets grundande och till perioden då Gustav Vasa inrättade en kungsgård på området. Fyndet bevisar att campus Kungsgården verkar på ett område med medeltida anor. Foto: Jan Fast.

02 slottsholmen kim blåfield

Här, precis mitt uppe på Korsholms vallar, grundades på 1300-talet Korsholms slott eller Krytzeborgh, som fästningen kallas i de äldsta bevarade urkunderna. Slottsholmen omgavs då av ett skärgårdshav. Foto: Kim Blåfield.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg