Global orientering och en hållbar framtid

TEXT: Örjan Andersson Rektor/VD för Yrkeshögskolan Novia

De flesta av oss har märkt att den mångkulturella och internationella dimensionen hela tiden stärks i vårt arbetsliv och vårt samhälle. I ett historiskt perspektiv är utvecklingen snabb och berör eller kommer i framtiden att beröra oss alla. Jag ska inte göra något försök att i denna korta text beskriva denna komplexa helhet som under de senaste åren tyvärr präglats alltmer av geopolitiska frågor och säkerhetspolitiska aspekter.

Även den högre utbildningen i vårt land konfronteras med geopolitiska spänningar som man inte kan bortse från, men till största delen handlar det ändå för yrkeshögskolan om utbildning, utveckling, arbetsliv och region. Och alla dessa uppgifter får en allt starkare internationell dimension. Det handlar om konkurrenskraft, om globala marknader för exportindustrin och indirekt underleverantörsnätverken, den globala konkurrensen om arbetskraft som ses i både immigration och emigration, samt om nationens och regionernas förmåga att erbjuda attraktiva miljöer präglade av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

I Yrkeshögskolan Novias strategi lyfter vi fram tre övergripande strategiska mål; Global orientering för en hållbar framtid, Digitalt lärande och digitala tjänster samt Flexibel utbildning för kontinuerligt lärande. Vi vill vara en dynamisk, internationell högskola med högklassig utbildning samt forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som stöder arbetslivet.

Inom vårt strategiska mål Global orientering för en hållbar framtid förenas internationellt samarbete med våra ambitioner att stöda en utveckling i riktning mot hållbara samhällen och lösningar, såväl regionalt som globalt. Nyligen kunde vi glädas över miljonfinansiering från utrikesministeriet för ett samarbete kring hållbara energilösningar i Zambia. Det är ett resultat av målmedvetet arbete de senaste åren med att etablera global aktivitet inom såväl utbildning som forsknings- och utvecklingsverksamhet. Novia har sedan länge ett väletablerat samarbete i Asien och nu stärker vi aktiviteten i Afrika och Latinamerika.  

Genom internationellt samarbete får vi ny erfarenhet och influenser genom kontakter och nätverk. Högskolan behöver genomsyras av ett globalt och hållbart förhållningssätt för att stöda våra studerande och i förlängningen vårt arbetsliv och våra regioner. De internationella aktiviteterna är samtidigt en del av kompetensutvecklingen, där lärare och andra experter inom vår högskola kan samla internationell erfarenhet och intryck. På så sätt blir den internationella dimensionen en självklar del av vardagen. Jag har själv bott och arbetat i sex olika länder och har upplevt varje vistelse som mycket berikande, både på ett personligt och professionellt plan.

Avslutningsvis vill jag påminna om att högskolans internationella verksamhet inte är någon skild eller isolerad verksamhet. Den är bara en annan dimension av det vi gör i förverkligandet av högskolans uppgifter; att utbilda för yrkesinriktade expertuppgifter och bedriva tillämpad forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som gynnar yrkeshögskoleundervisningen, främjar arbetslivet och den regionala utvecklingen. 

Novias strategiska mål Global orientering för en hållbar framtid stöder FN:s mål att skapa en rättvisare, mer hållbar och bättre värld.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg