KulturÖsterbottens Logo

Höstlig arkeologivecka på Korsholms vallar

TEXT: Heidi Hummelstedt, KulturÖsterbotten

Slottsvallarna avslöjar mer av sin spännande historia
– se bilder från utgrävningarna här!

Husgrunden till landshövdingens residens, mynt från 1600-talet, en fin ring, spännen... Ju längre de arkeologiska utgrävningarna på Korsholms vallar pågår, desto härligare blir fynden!

De arkeologiska utgrävningarna på Korsholms vallar i Gamla Vasa fortsatte under en vacker höstvecka i september. Denna gång utforskades inte det stora schaktet på slottskullens västra sida. I stället gjordes provgrävningar på vallarnas norra sida, där både metalldetektering och geologiska undersökningar har visat att det kan löna sig att gräva.

Liksom tidigare var det arkeolog Jan Fast och hans team från Helsingfors universitet som höll i trådarna för utgrävningen. Till sin hjälp hade de denna gång medlemmar från Österbottniska fornforskningssällskapet samt kursdeltagare från en arbiskurs i Vasa.

Vid provgrävningen blottlades en husgrund som identifierades som en flygelbyggnad till landshövding G.A. Pipers residens från mitten av 1700-talet. Många spännande föremål hittades också, bland annat 1600-talsmynt, en ring och spännen. Allt vittnar om den ståndsmässiga tillvaro som präglat slottskullen genom seklerna.

Som bäst inväntas datering av de träprover som togs vid vårens utgrävning. Proven analyseras ännu vid Uppsala universitet. Närmare information är på kommande också om de enskilda fynden.

KulturÖsterbotten ansöker som bäst om extern finansiering för att kunna fortsätta utgrävningarna år 2024.

01 grävarbetet Jan Fast

Det arkeologiska grävarbetet kräver koncentration och precision! Foto: Jan Fast.

02 1600 talsmynt Jan Fast

Ett vackert 1600-talsmynt hörde till veckans fynd. Foto: Jan Fast.

 

03 fyndjord sållas Heidi Hummstedt

All fyndjord sållas noggrant. Foto: Heidi Hummelstedt.

04 bältessölja Heidi Hummelstedt

En vacker bältessölja fanns också bland fynden. Foto: Heidi Hummelstedt.

 

05 fynd registreras Åsa Blomstedt

Alla fynd registrerades och lades i plastpåsar. Arkeolog Fanny Fagerholm i förgrunden, i bakgrunden Wasa Teaters administrativa chef Gunilla Lillbacka och arkeolog Jemina Rajamäki. Bilden togs i samband med kultursektionens besök på vallarna 12 september. Foto: Åsa Blomstedt.

06 flygfoto pipers husgrund Sofia Sundholm

Symmetrin på ”Pipers husgrund” var det inget fel på! Foto: Sofia Sundholm, YA Medietjänster.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg