Yrkesakademin i Österbotten Logo

Är det möjligt för YA-studerande att ha ett läroavtal utomlands?

TEXT: Marie-Louise Carp

Ja – om vissa delar klickar först!
Svaret på denna fråga, och på många andra om läroavtal utomlands, har projektmedarbetare från Finland, Åland, Sverige, Norge, Frankrike, Spanien, Italien och Nordmakedonien diskuterat inom projektet VET-EAR RoadMap (European Apprenticeship RoadMap - Access to Work-Based Learning Abroad). Målet med projektet
är att öka förståelsen om vilka möjligheter till internationella läroavtal det finns i olika europeiska länder samt skapa en vägkarta (roadmap) över hur internationella läroavtal kunde vara en möjlig studieväg för studerande.

Under projektets gång har flera möten och workshoppar hållits där alla parter aktivt diskuterat och kartlagt både utmaningar och möjligheter då det gäller läroavtal utomlands. Målsättningen har varit att förklara de olika ländernas system på ett överskådligt sätt, skapa verktyg i form av dokument, checklistor och en guide, och samtidigt sammanfatta alla länders erfarenheter till nytta för andra.

 cropped LOGO vetear

För ett internationellt läroavtal måste minimikraven i ett finländskt läroavtal vara uppfyllda:

 • Du ska vara minst 15 år
 • Din arbetstid ska vara i medeltal minst 25 timmar per vecka
 • Du behöver hitta en arbetsgivare
  och ingå ett arbetsavtal med kollektivavtalsenlig lön och arbetsuppgifter som uppfyller kraven för ditt läroavtal
 • På arbetsplatsen behöver finnas en arbetsplatshandledare som kan ge handledning.

VET-EAR RoadMap

 • Finansieras av EU programmet Erasmus+, och koordineras av YA
 • Projekttid: december 2021 - november 2023
 • Partners: yrkesutbildarna Yrkesakademin i Österbotten, Ålands Yrkesgymnasium, Uddevalla Vuxenutbildning, Charlottenlund Vidaregående Skole, Institute de Genech, Politeknika

Txorrieri, innovationscentret ComoNeXT, organisationen Community Development Institute och Västsvenska Handelskammaren.

Om du vill veta mera om projektet eller funderar på en läroavtalsperiod utomlands:

 1. Du hittar viktig information och många bra tips på www.vet-ear.eu
 2. Håll utkik på Wilma anslagstavlan efter höstens info-tillfällen på YA
 3. Kontakta Marie-Louise och Cecilia på YA:s läroavtalstjänster, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg