Yrkesakademin i Österbotten Logo

”Datanom”-examen, 20 år inom Yrkesakademin!

TEXT: Christian Westergård, timlärare i huvudsyssla. Foto: Niklas Forsberg

Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik (IKT), kanske tidigare mera känt som Datanom-examen har i år hunnit fylla 20 år inom Yrkesakademin i Österbotten och dess föregångares regi.

Historik

Under denna långa tid har både examen såväl som hela IKT-branschen genomgått en enorm förändring och utveckling. Det som i slutet på 1990-talet började med yrkesinriktad vuxenutbildning vid dåvarande Korsnäs Kurscenter och Svenska Yrkesinstitutet samt ungdomsinriktad yrkesutbildning vid Vocana i Närpes har numera inom Yrkesakademin kulminerat i fem helt nya examensbenämningar inom samma grundexamen, d.v.s Programutvecklare, IT-stödperson, Välfärdsmontör, Datanätsinstallatör samt Elektronikmontör. Yrkesutbildningsreformen år 2018 förde även med sig att det numera inom IKT-branschen finns endast en grundexamen, en yrkesexamen och en specialyrkesexamen, i dagsläget erbjuder YA de två förstnämnda.

Flexibla, tidsenliga och näringslivsorienterade studiemöjligheter

Sedan höstterminen 2021 hittas såväl unga som vuxna studerande centralt i moderna, fina utrymmen på Campus Kungsgården i Vasa där majoriteten av branschens studerande oavsett ålder och/eller studie-/arbetsbakgrund blir Programutvecklare och IT-stödperson genom i huvudsak schemalagda närstudier. Alla övriga examensbenämningar inklusive branschens yrkesexamen erbjuds också flexibelt via läroavtal eller via distans-/nätstudier, likväl som att det är möjligt att också avlägga endast valda examensdelar inom grund- eller yrkesexamen. Alla yrkesprov arrangeras i samarbete med branschens företag för att säkerställa en likvärdig bedömning och kunskapsnivå som motsvarar kraven på yrkesskicklighet i de nyaste examensgrunderna. Numera är det också mera regel än undantag att åtminstone någon studerande från branschen varje år även deltar i FM-tävlingarna i yrkesskicklighet (Taitaja/Mästare) där en silvermedalj hittills är den främsta meriten. I samband med FM-tävlingarna öppnas även den internationella arenan, vilket gynnar såväl den enskilde studerande, lärarna som branschen i helhet.

Framtiden

Genom att även i fortsättningen kunna erbjuda en mångsidig yrkesexamen för alla åldrar inom informationsteknik på svenska, som är känd och uppskattad både regionalt, nationellt såväl som internationellt säkerställer vi att utvecklingen och förnyelsen kommer att fortsätta även de kommande 20 åren - i minst samma takt som de senaste 20!

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Marina Vikberg-Grönlund
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg