Yrkesakademin i Österbotten Logo

Axxell och YA intensifierar samarbetet


Utbildningsanordnarna som driver Axxell och Yrkesakademin i Österbotten (YA) har analyserat utvecklingstrenderna och behovet av högklassig yrkesutbildning på svenska i Finland. I analysen har anordnarna samstämmigt kommit fram till att behovet av strategiska samarbeten över anordnargränserna är en framgångsfaktor då syftet är att framöver ha såväl bredd som kvalitet och tillgänglighet i det svenska utbildningsutbudet.
I ett scenario med både minskade årskullar och minskad finansiering är målsättningen att uppnå ett tätare strategiskt och operativt samarbete.
Samarbetet kretsar kring information och kunskapsutbyte, gemensamma tjänster samt att eventuellt upprätthålla funktioner tillsammans. Samarbetet kan ske inom såväl administration som pedagogisk verksamhet.
Vi eftersträvar en högkvalitativ utbildning med en hållbar resursanvändning. Vi ser självfallet att utbildningen också framöver bör ha en regional tillgänglighet, säger styrelseordförande Anders Norrback för Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur som driver Yrkesakademin i Österbotten.
Samarbetet mellan Axxell och YA har alltid varit bra och vi vill nu genom att nyttja resurserna ännu effektivare uppnå större genomslag. Tillsammans blir vi ännu starkare säger Axxells styrelseordförande Johan Aura.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg