Yrkesakademin i Österbotten Logo

Vad erbjuder YA arbetsplatshandledare och bedömare för att de ska lyckas med sina uppgifter?

TEXT: Christel Holmlund-Norrén, Lektor

En viktig del av yrkesutbildningen är att studerande bekantar sig med arbetslivet eller är i arbetslivet under kortare eller längre perioder. Dessa perioder förverkligas antingen via ett utbildningsavtal eller ett läroavtal och målet för studerande är lärande i arbetslivet med tydligt beskrivna arbetsuppgifter.

I lärandet i arbetslivet är den allra viktigaste personen, förutom själva studerande, arbetsplatshandledaren.  Arbetsplatshandledaren planerar lärandet tillsammans med studerande och lärare, handleder studerande, följer lärprocessen och är delaktig i planeringen av yrkesprovet. När studerande når upp till de krav på yrkesskicklighet som är definierade i examensgrunderna och sina personliga målsättningar, går studerande över till att visa sitt kunnande vid yrkesprovet. Då övergår vanligen handledaren till att fungera som arbetsplatsens bedömare och bedömer kunnandet tillsammans med lärar-bedömaren.

Vad erbjuder då YA för stöd för arbetsplatshandledare och bedömare för att de ska lyckas med sina uppgifter?  Vi har en tydlig uppgift och det är att utbilda eller introducera arbetsplatshandledaren i sina uppgifter. YA erbjuder både branschspecifik och branschöverskridande webbutbildning för arbetsplatshandledare genom att arbetsplatshandledaren får anvisningar om att studera webbmaterial och göra konkreta studieuppgifter. Sedan träffas en grupp arbetsplatshandledare med en utbildare vid två webbdiskussioner där den första handlar om planering och handledning och den andra om bedömning. För att diskussionerna ska bli bra förutsätter det att deltagarna har studerat och gjort uppgifterna och digitala färdigheter - med handledning brukar det gå bra!

Förutom webbutbildning erbjuder YA HandledingsHJÄLP. Handledningshjälpen är tillgänglig för alla arbetsplatshandledare som vill fråga eller diskutera om handledning inom yrkesutbildningen på svenska. Under tiden  maj-december erbjuds HandledningHJÄLP 17.5, 8.6, 16.8, 13.9, 11.10, 15.11 och 14.12  kl 9-11 via Teams.

Gå in på www.ohjaan.fi och välj svenska. Där hittar du direktlänken till handledningsHJÄLP och stöd och arbetsredskap för handledning i lärande i arbetslivet riktat både till arbetsplatshandledare och till läroanstalter.

Sedan några år tillbaka ingår YA i det nationella nätverket OHJAAN som enda svenskspråkiga utbildningsanordnare. I nuläget består nätverket av 12 utbildningsanordnare runtom i Finland.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg