KulturÖsterbottens Logo

Bothnia Business Heritage drar i gång på allvar – kom med!

TEXT: Nina Sten, KulturÖsterbotten

Kulturarvet resurs för dagens näringsliv

Bothnia Business Heritage är ett gränsöverskridande projekt som knyter samman representanter för kulturarv och näringsliv runt Bottniska viken. Projektet genomförs av finska och svenska samarbetspartners – bland annat KulturÖsterbotten – med Interreg Aurora som huvudfinansiär.

Som en del av projektet lanseras ett nätverk för kulturarvsaktörer som vill stärka sin koppling till dagens näringsliv, Bothnia Business Heritage Network. Kulturaktörerna träffas första gången 19 april, digitalt och informellt. Företag och industrier i regionen kan också berätta om sina behov och önskemål genom att besvara en enkät.

Projektaktörerna bjuder nu in kulturarvsaktörer i nätverket! Varför då? 

Nätverkets syfte är att stärka samarbeten, inspirera till nya idéer, främja erfarenhetsutbyte, diskutera utmaningar och få nya kunskaper. Vad kan kulturarvsaktörerna vinna på att närma sig näringslivet och vad kan näringslivet vinna på att samverka med kulturarvsaktörerna? Morgondagens innovationer uppstår där vitt skilda erfarenheter och drivkrafter möts i branschöverskridande samarbeten mellan kulturarvsaktörer och företag.

Tillsammans får deltagarna i nätverket en starkare röst för att lyfta kulturarvets betydelse och relevans. Hur kan kulturarvet paketeras och aktiveras på nya sätt i exempelvis produkter, tjänster och samverkan i olika former? Hur kan kulturarvet bidra till ökade intäkter och målgrupper – samt till hållbar samhällsutveckling som är attraktiv för företag och investeringar, besökare och boende?

KulturÖsterbotten hoppas att du som kulturarvsaktör vill delta vid en första informell digital träff 19 april kl. 18–19 (finsk tid). Då får du veta mer om fördelarna med att vara med i nätverket och vad som kommer hända i projektet härnäst. Träffen sker digitalt via Zoom. Informationen ges på engelska, men det går bra att ställa frågor och samtala på svenska, finska och engelska.

Anmäl dig via denna länk:

https://vnmuseum.se/samarbeten/pagaende-projekt/bothnia-business-heritage/

KulturÖsterbotten bjuder in företag och industrier att svara på en enkel enkät 

Enkäten är öppen för alla företag som kan tänkas fungera som samarbetspartner eller kund till kulturarvsaktörer.Målet är att stärka och utveckla samarbetet mellan kulturarvsaktörer och näringslivet kring Bottniska viken. 

Med hjälp av enkäten undersöks företagens uppfattningar om kulturarvet och kulturarvsaktörer i deras område. Vi tar reda på om det redan finns ett samarbete mellan kulturarvsaktörer och näringslivet. Samtidigt utreder vi också vilka tjänster och hurdant djupare samarbete företagen önskar med kulturarvsaktörer i sitt eget område. De uppgifter vi samlar in kommer att användas som utgångspunkt i projektet och eventuellt senare som anonym forskningsdata i andra projekt. Inga namn eller kontaktuppgifter publiceras eller lämnas ut till tredje part. 

Det tar ungefär tio minuter att svara på enkäten. Alla som svarar deltar i utlottningen av 1 kg choklad till kafferummet på arbetsplatsen.

Enkäten: https://link.webropol.com/s/bothnia-business-heritage

Vänligen besvara enkäten senast 23 april! Alla svar är viktiga – tack för att ni deltar!

För närmare information, kontakta projektledarna på KulturÖsterbotten: 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn +358 40 152 8373

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tfn +358 44 750 3123

Information om projektet kan även fås av projektledare Linda Lindroos på Centria: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

BBH Logo Interreg AURORABBH Logo Lapin LiittoBBH Logo Region VästernorrlandBBH Logo Skellefteå kommun

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg