Yrkesakademin i Österbotten Logo

Skolcoachen finns nära till hands för alla i skolan

TEXT: Marie-Louise Carp. Foto: Niklas Forsberg

Catarina Ventin är i grunden sjukskötare, 42 år och bor i Korsholm. Hon är en fyrabarnsmor som studerat på läroavtal för att bli behörig i sitt nya jobb som skolcoach vid Gerby skola, Vasa.

Catarina avlade Yrkesexamen i pedagogisk verksamhet och handledning med kompetensområdet för handledning på våren 2022. Med denna examen kan man arbeta med krävande uppgifter inom pedagogisk verksamhet och ge handledning till personer i olika åldrar och i olika  utbildningsformer/-stadier, t.ex. skolcoach eller inom olika förvaltningsområden, med olika kulturer eller inom fritidsverksamhet. Man kan även fungera som handledare i olika miljöer och jobba med vuxna i olika livssituationer. Catarina kommer ofta i kontakt med vårdnadshavare och familjer i olika livssituation, där hon anpassar sin handledning till de behov familjen och eleven har.

Ansvarig handledare Kia Snellman vid YA poängterar att det i skolcoachuppgifter ofta handlar om förebyggande arbete både gällande handledning i grupp och individuellt. Jobbet som skolcoach innebär ett aktivt och nära samarbete med all skolpersonal där skolcoachen fungerar som en länk mellan barnet eller den unga, och det nätverk som barnet just då är i behov av t.ex. lärare, skolgångshandledare, kurator, skolpsykolog, rektor och hälsovårdare. Skolcoachen samarbetar även med elevvårdsteamet. Viktigast för en skolcoach är att finnas nära till hands för alla.

Catarinas styrka är hennes flexibilitet och att hon lyssnar in barnens behov. Hon jobbar ofta utomhus och aktiverar eleverna ute. Catarina berättar att en vanlig arbetsdag består av mycket stöd, uppmuntran och pepp. Som skolcoach är det inte fokus på lärandet utan hon finns med under hela skoldagen för att höja motivationen och ge uppmuntran och för att fungera som en trygg vuxen i skolan.

När-, distans- och självstudier

Rektor Fredrik Sundell fungerade som ansvarig arbetsplatshandledare på skolan under Catarinas studier, ett samarbete som var väldigt viktigt. Utöver det hade Catarina både lärare och kurator som bedömare på skolan. Catarina berättar också att det i studierna ingår självstudier men under kontinuerlig handledning. Kontakten med läraren på YA fungerade smidigt och enligt lågtröskelmodell där hon alltid kunde ta kontakt och få hjälp i sina studier.

I yrkesexamensstudierna ingår både inspirerande närstudier och en del distansstudier. Många avlägger sina studier som läroavtal och fokus sätts på ett tätt samarbete med arbetsplatser där studerande har tillgång till varierande lärmiljöer. Handledning hålls i huvudsak en gång per vecka. Ett stort ansvar läggs på studerande själva och vi planerar tillsammans hur studeranden på bästa sätt får det kunnande som behövs för yrket. För att studera till handledare krävs det ett stort intresse för arbetsuppgifterna - då blir lärprocessen också mer motiverande.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg