KulturÖsterbottens Logo

Skonaren Aino. Fotot ägs av Jakobstads museum
Skonaren Aino. Fotot ägs av Jakobstads museum

Stärk samarbetet mellan kulturarvet och näringslivet!

TEXT: Nina Sten, KulturÖsterbotten & Maria Smeds Engström, yrkeshögskolan Novia

Projektet ”Bothnia Business Heritage” vill lyfta kulturarvet kring Bottniska viken och koppla ihop det med regionens företag för att skapa synlighet, trovärdighet och nya tjänster. Det handlar om att bygga upp nätverk och stärka kulturarvsaktörerna i regionen och hjälpa dem att tillsammans med den lokala industrin och det regionala näringslivet utveckla samarbeten och tjänster.

Bottniska viken har genom historien varit vår kanal ut i världen. Den har bidragit till det rika näringsliv som vi har i regionen idag och vårt omfattande maritima och industriella kulturarv vittnar om dess betydelse. Det ligger dock en outnyttjad potential i relationen mellan kulturarven kring Bottniska viken och regionens företag. Projektet Bothnia Business Heritage (BBH) ser och vill lyfta potentialen i ett ökat samarbete mellan kulturarv och näringsliv genom att stärka kopplingen mellan dåtid, nutid och framtid. Företag kan uppnå både mervärde och ökad trovärdighet i sitt varumärkesbyggande, sin marknadsföring, rekrytering och utveckling genom att känna till sina rötter och knyta an till kulturarvet. Kulturarvsaktörer kan stärka sin verksamhet och synlighet genom att utveckla och erbjuda tjänster som hjälper företagen bygga broar till sin historia och sitt kulturarv.

Det två och ett halvt år långa Interreg Aurora-projektet BBH kommer att etablera ett transnationellt nätverk, kartlägga behov bland företagen och utarbeta en utvecklingsprocess för kulturarvsaktörer för att uppnå målet med att öka samarbetet mellan kulturarv och näringsliv. 

– Projektet kommer att lansera Bothnia Business Heritage Network för svenska och finska kulturarvsaktörer inom industriell och maritim historia, säger Nina Sten, projektledare på KulturÖsterbotten. De som går med i nätverket kommer att få utbyta erfarenheter och delta i olika föreläsningar kopplat till hur man kan utveckla tjänster och samarbeten med företag.

KulturÖsterbotten ingår i arbetsgruppen för nätverket och kommer bland annat att ansvara för att på den finska sidan ordna diskussionsträffar, där kulturarvsaktörer och företrädare för näringslivet möts för att diskutera bland annat behov, utmaningar och möjligheter till samarbeten.

Förutom etableringen av nätverket kommer projektet att via enkäter och intervjuer undersöka företagens förhållande till och intresse för det egna kulturarvet. Tanken är att fånga upp behov och utvecklingsmöjligheter som sedan ligger till grund för en workshopsprocess riktad till kulturarvsaktörer. Yrkeshögskolan Novia ansvarar tillsammans med yrkeshögskolan Centria för innehållet i processen, som kommer att fokusera kring kulturarvsutveckling samt tjänstedesign och marknadsföring.

– Kulturarvsaktörerna kommer i den här processen att få arbeta både med den egna verksamhets- och organisationsutvecklingen och med att skapa och erbjuda kulturarvstjänster som efterfrågas från företagen, säger Maria Smeds Engström, projektledare på Yrkeshögskolan Novia. Målet är att vi vid projektets slut ska kunna erbjuda en guide med olika utvecklings- och samarbetsmodeller och att de modeller vi arbetat fram ska kunna appliceras hos även andra kulturarvsaktörer och företag än de som deltar i projektet.

Nina Sten berättar att hon ser fram emot att jobba med det transnationella BBH-projektet och få ta del av andras erfarenheter av och idéer kring samarbeten mellan kulturarvsaktörer och företag. Och hon uppmanar kulturarvsaktörer och företag att friskt hänga med.

– Den som upplever att det här låter som en intressant chans, ska definitivt ta fasta på möjligheten och komma med i projektet, säger Sten. Det kommer att kräva tid, engagemang, ett öppet sinne och en vilja att utvecklas av dem som deltar, men det kommer helt klart att vara värt det.

Smeds Engström håller med:

– Det här är en spännande chans för kulturarvsaktörer som vill utveckla den egna verksamheten och på sikt bidra till att lyfta kulturarvet kring Bottniska viken. Projektet kommer att öppna upp dörrar för nya samarbeten med industrin och näringslivet och i det nya nätverket Bothnia Business Heritage Network kommer många nya erfarenheter utbytas och intressanta kontakter knytas, lovar Smeds Engström.

Hur gör man då om man vill komma med?

Smeds Engström och Sten har ett enkelt svar:

– Ta kontakt med någon av oss projektledare!

Kontakter:

  • Nina Sten, projektledare, KulturÖsterbotten:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
  • Maria Smeds Engström, projektledare, Yrkeshögskolan Novia: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

FAKTA: Bothnia Business Heritage (FIN–SVE)

Projekttid: 1.1.2023–31.8.2025

Genomförare:  Centria-ammattikorkeakoulu (Lead Partner), Yrkeshögskolan Novia, KulturÖsterbotten, Västernorrlands Museum, Skellefteå Museum, Luleå Tekniska Universitet

Finansiärer: Interreg Aurora, Lapin liitto, Region Västernorrland, Region Norrbotten, Skellefteå kommun


BBH Logo Interreg AURORA

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Ulrica Karp
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg