Yrkesakademin i Österbotten Logo

Utbildning på arbetsplatsen inom en framtidsbransch

TEXT: Maria Nystrand, Informatör. Söfuk

Eftersom YA:s utbildningar förverkligas i nära samarbete med arbets- och näringslivet är kontakten till lokala företag inom olika branscher väldigt viktig. En arbetsgivare som kontinuerligt tar emot närvårdarstuderande på perioder av utbildning på arbetsplatsen (UA) eller på läroavtal (LA) är Folkhälsan. Joacim Sandbacka, regionchef för Folkhälsan Välfärd i Österbotten berättar att Folkhälsan har YA:s studerande på LA eller UA vid alla sina enheter, från Karleby i norr till Närpes i syd.

”Vi har ett samarbete som är superviktigt,” säger Joacim. ”Vi har ju en rådande arbetskraftsbrist, jag vågar nästan använda ordet ”kris”, och då är det upp till oss att ge ett bra bemötande då studerande kommer till oss. Vi vill som arbetsgivare göra ett gott intryck, vi hoppas ju att vi får bra och engagerade medarbetare i framtiden,” fortsätter han.

Arbetskraftsbrist i social- och hälsovårdsbranschen

Att Joacim verkligen tycker det är viktigt att ta hand om de studerande som gör sin UA eller LA period på Folkhälsan märks. Han tycker att det är viktigt att de studerande som kommer till Folkhälsan ska känna sig trygga. ”För att få en lyckad UA period så är grundtemat trygghet. Den studerande behöver ha en klar målbild gällande vad som förväntas av hen under UA perioden, vad man ska kunna då man börjar sin UA period, och vad man ska ha lärt sig innan man slutar,” säger han.

Hans tips åt studerande som är på väg ut på sin första UA period är att vara aktiv och våga fråga om hjälp och prata med arbetsplatshandledaren och arbetskamraterna. Det är spännande att komma till en helt ny miljö med främmande människor, men ”Man ska inte vara rädd att ta i, var inte blyg,” säger han. ”Är man villig att lära sig och att aktivt ta del av arbetet under UA perioden så lär man sig jättemycket. Man har UA perioden som en del av utbildningen, för att man ska lära sig, och för att omfatta det man lärt sig i skolan på jobbet,” poängterar han.

Han ger också rådet till studerande att testa på olika arbetsgivare under UA perioderna, även om det kan kännas tryggt att alltid fara till samma ställe. Det är väldigt lärorikt att se olika delar av branschen medan man har möjligheten via utbildningen.

Råd och tips inför UA perioden

Till sist lyfter Joacim igen upp den arbetskraftsbrist som drabbat sektorn. ”Jag vill ge en hälsning till alla som studerar till närvårdare - det här är en framtidsbransch! Det finns ingen risk för samarbetsförhandlingar i en nära framtid”.

”Jag vill också poängtera det livslånga lärandet. På Folkhälsan är vi måna om att erbjuda personalen fortbildning. Som studerande, se till att få din examen, få ditt Valvira nummer, men fortsätt att lära dig! För det här är en spännande bransch i utveckling, man behöver hela tiden lära sig nya saker,” avslutar Joacim.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg