Yrkeshögskolan Novia Logo

Digivisio 2030 – så mycket mer än digitalisering

TEXT: Eva Sandberg-Kilpi, Prorektor vid Yrkeshögskolan Novia

Digivisio 2030 är ett för alla finländska högskolor gemensamt projekt med det övergripande målet att skapa en framtid för lärande som gynnar både högskolor, de lärande och samhället. Projektet eftersträvar att nivån på den högre utbildningen i Finland höjs och finländarnas sysselsättning förbättras nationellt och internationellt. Ett öppet och etablerat ekosystem skapas för lärande som baserar sig på Digivisios digitala tjänster, högskolornas gemensamma studieutbud och interaktion med företagen och samhället.

Beskriver man Digivisio i siffror handlar det om cirka 300 000 högskolestuderande, 38 finländska högskolor, 27 000 anställda på högskolorna och cirka 320 personer som arbetar direkt i projektet. Tidsperspektivet är 10 år och budget för projektet fram till 2024 är 44 miljoner.

Följaktligen ett stort och omfattande projekt som alla yrkeshögskolor och universitet i Finland i slutet av 2020 gick med i. Att alla nu är med och förbereder sig för att hitta gemensamma sätt att föra fram ett relevant och kvalitativt utbildningsutbud är sannolikt rätt så unikt. Med ett dylikt storprojekt uppstår det många utmaningar men framförallt möjligheter. Frågorna är många om hur, när, varför, vad som görs inom projektet och hur berör det högskolan, personalen och studerande. En av de stora frågorna som berör oss och Digivisio 2030 är hur ser kunskapens värld ut 2030 och hur kan vi förbereda oss för den?

Vem är den lärande?

Lärandemålgruppen för Digivisio 2030 är exceptionellt bred och de tjänster som utvecklas ska i framtiden vara tillgängliga för alla lärande oavsett tidigare kompetens, utbildningsnivå eller livssituation. Den lärandes perspektiv står i centrum av Digivisio -arbetet och de tjänster som implementeras i projektet utvecklas på ett användarorienterat sätt. Ett av Digivisios mål är att göra det möjligt för den lärande att lära sig flexiblare och samla på sig sin kompetens.

Flexibelt lärande

Flexibilitet och fortbildning för kontinuerligt lärande är starkt i fokus. Den lärande erbjuds flexibelt lärande, vilket innebär att tar man tar hänsyn till den lärandes individuella behov, motivation och möjliggör valfrihet. Vägledning och stöd utvecklas så att det passar den lärandes behov och förmågor. Automatisering och AI baserade vägledningstjänster utvecklas för att säkerställa att utbudet motsvarar efterfrågan.

Plattform för flexibelt och kontinuerligt lärande

Ett av de mest konkreta målen med Digivisio är förverkligandet av en gemensam plattform, bricka, för högskolornas utbud för flexibelt och kontinuerligt lärande. Med en gemensam plattform blir det enklare att hitta och anmäla sig till en utbildning som passar den livssituation och de behov den lärande har.

Via plattformen kan vi nå en ännu bredare och mångsidigare grupp av lärande oavsett regionala gränser. Lansering planeras till slutet av 2024 och som första utbud kommer s.k. icke-formellt och informellt studieutbud erbjudas till exempel poddar, mikrokurser, offentliga föreläsningar och webbinarier. Efter det blir det dags för det formella utbildningsutbudet.

Med stöd av data som samlas in via de som nyttjar utbudet på plattformen förväntas högskolorna kunna öka effektiviteten och utveckla ett ännu mångsidigare utbud utgående från identifierat behov.

Högskolesamarbete och pedagogisk utveckling

Digivisio grundar sig på samarbete mellan högskolorna genom delaktighet och dialog. Projektverksamheten är upplagd så att den skall främja ett ökat samarbete mellan högskolorna, möjliggöra framtagande av gemensamma rekommendationer, regler och ett gemensamt tillvägagångssätt.

I projektet ska högskolorna skapa en gemensam vision för den digitala pedagogikens framtid och de spelregler som utvecklingen av digital pedagogik inom högre utbildning bygger på. Den växande betydelsen av digital pedagogik och att stödja välbefinnande i lärandeprocessen kräver också en ny sorts kompetens av lärare, handledare och utbildningsplanerare. Digivisio söker lösningar och verktyg för utveckling och kommer att ordna utbildningar i digital pedagogik för lärare och stödpersonal 2024.

Ett ambitiöst och tidskrävande projekt

Digivisio 2030 är ett omfattande och mångfacetterat utvecklingsprojekt med ambitiösa mål. Det är stundvis utmanande att orientera sig i utvecklingsarbetet, identifiera när, hur och varför vi vid Novia skall vara en del av utvecklingen. Samtidigt ger detta oss möjlighet att vidareutveckla ett kvalitativt och relevant utbildningsutbud till en bredare målgrupp. Vi får möjlighet att ytterligare förtydliga vår profil utifrån våra styrkor och vara med om att säkerställa det svenska utbudet på plattformen.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg