KulturÖsterbottens Logo

Projektnyheter från KulturÖsterbotten


Det händer mycket på projektfronten vid KulturÖsterbotten just nu. Vid årsskiftet inleddes flera nya projekt, medan några av de äldre projekten går in i avslutningsfasen. Här följer en översikt av läget:

Den österbottniska sjöfartens betydelse – ett projekt med förankring i historien

Detta Leader-projekt lyfter fram den österbottniska sjöfartens betydelse på 1700- och 1800-talen. Vi skapar hållbara samarbetsnätverk mellan sjöfartsmuseerna från Karleby i norr till Kristinestad i söder och ökar synligheten för museerna och ämnet genom gemensamma evenemang och gemensamma marknadsföringsåtgärder. Som projektledare fungerar Eva-Marie Backnäs med Nina Sten som projektassistent.

Projekttid: 1.1.2022–31.12.2023

Bothnia Business Heritage (BBH)

Interreg-projektet Bothnia Business Heritage Network är ett transnationellt nätverk för kulturarvsaktörer inom industriell och maritim historia. Nätverket erbjuder ett forum för erfarenhetsutbyte och fortbildning i produktutveckling och marknadsföring. Projektet, som har många olika medverkande aktörer både i Finland och i Sverige, ska skapa nätverk och samarbetsmöjligheter mellan industriverksamheter och kulturarvsaktörer på båda sidor om Bottenviken. Under projektets gång utvecklas en workshopsprocess, där kulturarvsaktörer lär sig skapa och erbjuda tjänster enligt företagens önskemål. Som projektledare jobbar Nina Sten, medan Eva-Marie Backnäs fungerar som sakkunnig inom projektet.

Projekttid: 1.1.2023–31.8.2025

ICH North. Passing on our Musical Traditions

Interreg-projektet ICH North syftar till att stärka det musikaliska kulturarvet i norra Norden. KulturÖsterbotten samarbetar här med aktörer från Finland, Sverige och Norge. Vår andel handlar om att utarbeta utbildningsmaterial och planera fortbildning för ledare inom folkmusiken. Vidare skapas webbpresentationer av utövare och deras musikaliska traditioner, arrangeras kurser i spel och annat som är viktigt för musikens synlighet. Museer och arkiv ska tillsammans med användarna i folkmusikvärlden göra inspelningar och andra källor tillgängliga för fler användare. Som projektledare fungerar Johanna Björkholm.

Projekttid: 1.2.2023–31.12.2025

Kurant – Kulturarv för nutid med tradition

Leader-projektet Kurant går nu in i sin slutfas. Under våren kommer vi bland annat att publicera en poddserie kring österbottniska traditioner och delta i Glöds nordiska berättardagar med en session om traditionellt berättande på Wasa Teater onsdag 22 mars. Som projektledare fungerar Johanna Björkholm.

Projekttid: 1.11.2020–30.6.2023

ARgh – Augmented Reality genom historiesamarbete / projekt Medeltiden 3.0.

Även Leader-projektet ARgh går nu i in slutfasen. Under våren kommer mobilapplikationen KorsholmAR, som produceras i samarbete med Yrkeshögskolan Novia, att lanseras på svenska, finska och engelska. Dramapedagogiska resurscentret Dialog utarbetar som bäst ett inspirationsmaterial för lärare kring hur appen kan användas i skolundervisningen. Projektet leds av Heidi Hummelstedt.

Projekttid: 1.11.2020–30.6.2023.

St Olav Ostrobothnia

Planeringsprojektet St Olav Ostrobothnia närmar sig sitt slut. Under projekttiden har stommen till en pilgrimsvandringsled genom Österbotten, från Karleby till Sideby, utarbetats. Under våren 2023 kommer ansökan om certifiering som officiell Sankt Olavsled att sändas in till ”Sankt Olavssekretariatet” i Trondheim i Norge. Kvarnen i Kronoby är huvudman för projektet, medan KulturÖsterbotten / Heidi Hummelstedt har arbetat med kultursevärdheterna intill leden. Vi hoppas att leden beviljas officiell status och att utvecklandet av leden kan fortsätta.

Projekttid, KulturÖsterbotten: 1.5.2021–30.6.2023

Arkeologi för skolelever

Tillsammans med arkeolog Jan Fast och andra aktörer planeras en fortsättning på fjolårets utgrävningar på Korsholms vallar. KulturÖsterbotten hoppas kunna arrangera en ny skolutgrävning under våren 2023; finansieringen utreds som bäst. I mars, närmare bestämt 8.3–15.3, visas miniutställningen Slottskullens hemlighet i galleriet i stadsbibliotekets aula i Vasa. Då kommer elevarbeten från Haga skola och Variskan koulu i Vasa att visas liksom även några av fynden från utgrävningen i höstas. Kontaktperson är Heidi Hummelstedt.

Kultur tillsammans med erfarenhetsexperten
Projektet syftar till att utveckla den frivilliga verksamheten inom kulturen så att tröskeln för landskapets invånare att delta i kulturevenemang blir lägre. Syftet är att integrera de strukturer som stöder och främjar den frivilliga kulturverksamheten med kommunernas service och utveckla samarbetsmodeller för tredje sektorns aktörer och kommunerna för genomförandet av den frivilliga kulturverksamheten. Projektet genomförs i samarbete mellan Österbottens förbund och KulturÖsterbotten samt Malax och Korsholms kommuner, Vasa stad och staden Jakobstad.

Projekttid: 2023–2025

Ordkonst för äldre
Projektet ska introducera och tillgängliggöra ordkonst för äldre främst i Södra Österbotten och Österbotten samt Karleby stad. Projektet kommer att producera och pröva ut ordkonstinnehåll vid ett antal finsk- och svenskspråkiga pilotserviceboenden och bibliotek. Program produceras till Onni-tv-kanalen. Projektet genomförs av Södra Österbottens förbund och Österbottens förbund samt KulturÖsterbotten.

Projekttid: 2023

Projekt Skapa

Projektets syfte är att skapa och upprätthålla ett forum för att diskutera, utveckla och utbyta erfarenheter inom konstundervisningen samt stärka ordkonstverksamheten på svenska i Finland. Projektet genomförs i dialog och kontakt med samarbetsparterna, fältet och aktörerna, dvs. kommunernas kulturansvariga, bildningsdirektörer, de enskilda konstskolorna inom den grundläggande konstundervisningen, utbildningsanordnarna m.fl. Regelbundna möten, utbildningsdagar, konferenser och diskussionsträffar ordnas lokalt, regionalt och nationellt. Projektet genomförs av Sydkustens landskapsförbund r.f. i samarbete med KulturÖsterbotten. 

Projekttid: 2023–2025

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg