KulturÖsterbottens Logo

Heidi Hummelstedt blev Årets Gunnar och fick sitt diplom av Karl-David Långbacka och Kenth Nedergård från Stundars r.f.
Heidi Hummelstedt blev Årets Gunnar och fick sitt diplom av Karl-David Långbacka och Kenth Nedergård från Stundars r.f.

Heidi Hummelstedt vid KulturÖsterbotten Årets Gunnar!

TEXT: Carola Harmaakivi, KulturÖsterbotten

Projektledare Heidi Hummelstedt vid KulturÖsterbotten har utsetts till Årets Gunnar 2022! Priset tilldelas varje år någon som utmärkt sig för en kreativ och inspirerande insats i Stundars museums och museigrundaren Gunnar Rosenholms anda. – Det är Stundars r.f. som utser pristagaren.

Heidi Hummelstedt arbetar vid KulturÖsterbotten som ledare för projektet Medeltiden 3.0. Hon har dock jobbat med olika kulturhistoriska satsningar sedan år 1998, bland annat projekten Österbottniskt 1900-tal (2001–02), Framtidsminnen (2003–05), Medeltid i samtid (2016–18) och Vandring genom medeltidens Österbotten (2018–20). Det nuvarande projektet Medeltiden 3.0 – som egentligen heter Augmented Reality genom historiesamarbete – syftar till att med digitala medel synliggöra platser med anknytning till medeltida historia i Österbotten. Projektet inleddes vid KulturÖsterbotten år 2020.

I prismotiveringen konstateras bland annat att Hummelstedt väckt intresse för den österbottniska historien och gjort den tillgänglig för alla åldrar. De museipedagogiska och lokalhistoriska projekt som Hummelstedt arbetat med har presenterat österbottnisk historia på ett lättfattligt och medryckande sätt via nya format och nya media. Projekten har på ett föredömligt sätt engagerat invånare, experter och kulturarvsorganisationer i alla de fjorton österbottniska kommunerna och resulterat i bland annat lärarhandledningar, webbutställningar, filmer och poddar. Inom projektet Medeltiden 3.0 tar Hummelstedt tillsammans med sina samarbetspartners inom projektet steget vidare till AR-applikationer och spelutveckling.

Stundars r.f. noterar att Hummelstedt har en spännande koppling till museigrundaren Gunnar Rosenholm även såtillvida att hon i tiden skrev sin pro gradu-avhandling vid Åbo Akademi om Rosenholms arbete.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg