Yrkeshögskolan Novia Logo

Utbildning till bioanalytiker på engelska inleds vid Yrkeshögskolan Novia

TEXT: Camilla Ribacka, Lektor och utbildningsledare vid Yrkeshögskolan Novia

Inom social- och hälsovårdsområdet är bristen på utbildad arbetskraft stort och tyvärr syns ingen förbättring av situationen i den nyligen publicerade yrkesbarometern 2022. Störst är bristen på närvårdare, sjukskötare och specialister inom socialt arbete, men även då det gäller andra yrkesgrupper inom social- och hälsovården är antalet lediga arbetsplatser vanligen högre än den tillgängliga arbetskraften. Bland de yrkesgrupper inom vården som det råder brist på i många delar av landet, inklusive Österbotten, återfinns bioanalytiker. 

Utbildning till bioanalytiker finns vid sex yrkeshögskolor i Finland, men på svenska endast vid Yrkeshögskolan Novia. En utexaminerad bioanalytiker kan arbeta med att informera om laboratorieundersökningar och i provtagningen vid hälsovårdscentraler, sjukhus eller privata vårdbolag. Många bioanalytiker arbetar dock mera dolt för allmänheten med att analysera de insamlade proverna. Det finns många specialområden inom vilka en bioanalytiker kan arbeta, så som till exempel klinisk kemi, klinisk hematologi, klinisk mikrobiologi, klinisk histologi och cytologi, klinisk fysiologi och neurofysiologi samt genetik och molekylärbiologi. Patientnära undersökningar som EKG utförs även av bioanalytiker. Trots att examensbeteckningen bioanalytiker har använts i mera är 20 år förekommer ännu en viss okunskap om vad en bioanalytiker gör. Benämningen laboratorieskötare används ofta i både tal och skrift, då detta är den legitimerade yrkesbeteckning som en utexaminerad bioanalytiker får av Valvira (Tillstånds- och tillståndsverket för social- och hälsovård), i enlighet med lagen respektive förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Utbildning inleds på engelska hösten 2023

Utbildning till bioanalytiker omfattar 210 sp och tar vanligen 3,5 år. Antagning av studerande till den svenskspråkiga utbildningen har skett vartannat år och hösten 2022 inledde en grupp på 14 studerande sina studier till bioanalytiker vid Yrkeshögskolan Novia. Både från arbetslivets sida och från Finlands Bioanalytikerförbund rf har bristen på bioanalytiker påtalats. Det antal bioanalytiker som utexamineras från landets yrkeshögskolor täcker inte i dagsläget det behov som finns, och kompenserar inte för den avgång som sker via pensioneringar. Behovet av att rekrytera studerande och framtida arbetstagare internationellt är stort, inom många branscher, för att kompensera för de minskade årskullarna i Finland och det faktum att finländska unga i allt större utsträckning söker sig utomlands för att studera och arbeta. För att svara på arbetsmarknadens behov inleds en engelskspråkig utbildning till bioanalytiker vid Yrkeshögskolan Novia hösten 2023. Examensbenämningen på engelska är Bachelor of Health Care, Biomedical Laboratory Science och innehållet i studierna kommer att motsvara den svenskspråkiga utbildningen. Förhoppningen är att utbildningen på engelska skall locka både internationella sökande och sökande redan bosatta i Finland, men med annat modersmål än svenska. 

Yrkeshögskolan Novia har lång erfarenhet av att undervisa på engelska. Vid Institutionen för hälsa och välfärd finns sedan tidigare möjligheten att studera till sjukskötare på engelska för att bli Bachelor in Health Care, Nursing. Nursing-utbildningen inleddes redan i slutet av 1990-talet och har under senare år sett en kraftig ökning i antalet sökande, där ansökan våren 2022 lockade över 2000 sökande. Ansökan till både den engelskspråkiga utbildningen till sjukskötare och utbildningen till bioanalytiker sker i den första gemensamma ansökningsomgången till högskolor via studieinfo.fi-portalen 4-18.1.2023.   

Källa: Yrkesbarometern, Arbets- och näringsministeriet www.ammattibarometri.fi

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg