KulturÖsterbottens Logo

På bilden: Saana Lind, projektledare för Stundars projekt "Härliga hus i Österbotten", besöker renoveringscentret i Kuldīga, Lettland.

Lyckat nordiskt-baltiskt projekt resulterar i inspirationsmaterial

TEXT: Johanna Björkholm

Intresserad av levande traditioner och hur man kan jobba för att de ska finnas kvar? I så fall ska du bekanta dig med det nya engelskspråkiga materialet som har tagits fram inom KulturÖsterbottens NordPlus-finansierade projekt Safeguarding of Intangible Cultural Heritage through Learning

Projektet har nu avslutats, och genomförandet i en omvärld präglad av Covid-19 blev något helt annat än vad KulturÖsterbotten kunde förutspå under planeringen hösten 2019. Projektet har byggts upp kring studiebesök hos samarbetsparterna med målet att lära oss mera om hur man arbetar med immateriellt kulturarv i andra områden. Erfarenheterna från besöken har beskrivits och sammanställts i en katalog. Resultatet blev en inspirerande samling, full av goda idéer att låna, anpassa och utveckla. 

På projektets hemsida finns förutom katalogen också en samling manualer, beskrivningar och recept på engelska som har framställts inom projektet. Från ett österbottniskt perspektiv är det bra att ett litet material om regionens traditioner nu finns tillgängligt på engelska, medan materialet från de övriga länderna är minst lika intressant och tankeväckande. 

– Studieresorna inom projektet har varit väldigt inspirerande, berättar projektledare Johanna Björkholm på KulturÖsterbotten. För oss var det mycket viktigt att vi kunde bjuda in föreningsaktiva österbottningar att delta i resorna. De delade med sig av sina egna erfarenheter, men fick också ta del av väldigt mycket nya intryck – samtidigt som de skapade bra kontakter för framtiden. Dessutom har de lokala värdarna gjort ett fantastiskt jobb med planeringen av programmet. Vi upplever verkligen att vi fick upplevelser och kontakter för livet!

KulturÖsterbotten vill också passa på och tacka alla som har deltagit i eller agerat värdar för studiebesöken. Det blev ett mycket inspirerande projekt, även om planerna fick ställas om många gånger på grund av pandemin. KulturÖsterbotten samarbetade inom projektet med Norges bygdekvinnelag, restaureringscentret i Kuldiga i Lettland samt utbildningsorganisationen RATS i Jaunpils, Lettland. 

Läs mera på projektets hemsida: https://nordplus.kulturosterbotten.fi

1

 Under studiebesöket hos våra norska samarbetsparter, Norges bygdekvinnelag, fick vi bland annat vara med om en oförglömlig dag ute i före detta fiskarlägret Bjørnsund. Vi bekantade oss med hur lägerskolan där jobbar för att förmedla skärgårdstraditioner och fick prova på att fiska krabba.
 
2

En viktig aspekt av projektet var att låta engagerade österbottningar träffa likasinnade. På bilden: Saana Lind, projektledare för Stundars projekt "Härliga hus i Österbotten", besöker renoveringscentret i Kuldīga, Lettland.

3

 Våra samarbetsparter besökte Österbotten i mars 2022. Här är gruppen fotograferad i Byhamnen, Replot, där vi lärde oss mera om livet i skärgården och tog en promenad på isen i det fantastiska vårvintervädret. 
SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg