Yrkeshögskolan Novia Logo

Vill du eller ditt daghem höra mera om projektet Resursstarka barn?

TEXT: Caroline Lång, informatör vid Yrkeshögskolan Novia

Resursstarka barn är ett treårigt projekt inom småbarnspedagogiken som drivs av Yrkeshögskolan Novia. Projektet har producerat en mängd material för småbarnspedagogiken bland annat läromedel, broschyrer, färgläggningsbilder, figurer i trä och ett äventyrsspel.

Målet med projektet är att stöda barnets välmående i ett tidigt skede. I läromedlet Resurstarka barn – Stöd till socialt utsatta barn inom småbarnspedagogiken definieras en social- och emotionell kompetensprofil, som fungerar som utgångpunkt för projektet

Figur fem läromedlet

Bild (figur 5, s. 30 i läromedlet Resurstarka barn – Stöd till socialt utsatta barn inom småbarnspedagogiken).

Inom projektet skapas metoder och material som kan användas inom småbarnspedagogiken och för att stärka samarbetet mellan barnets hem och daghemmet. Syftet med dessa är att stärka barnets sociala och emotionella färdigheter. Djurvännerna Ralle, Valle, Mella och Lilla figurerar som huvudfigurer i alla material. Materialen kan användas med enskilda barn eller i barngruppen.

Besök av projektet

Projektet gör nu besök till daghem som vill bekanta sig med materialet. Under ett tvåtimmars besök fås en presentation av den teoretiska bakgrunden och personalen kan bekanta sig med Resursstarka barn-materialet. Under ett fyratimmars besök ges en fördjupad teoretisk bakgrund, övningar och diskussion och en workshop med Resursstarka barn-materialet.

Projektet har varit verksam i Åboregionen och gör gärna besök runtom i Svenskfinland. Besök i Nyland och Österbotten koordineras gärna så att projektet kan besöka flera daghem på samma resa. Kontakta projektledare Lena Storbacka-Järvinen för mera information. 

Om Resursstarka barn

Resursstarka barn finansieras av Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet sr. I projektet medverkar Pargas stad/småbarnspedagogik och Sateenkaarikoto ry/ Lyckobo daghem i Åbo. Personalen inom samarbetsdaghemmen jobbar aktivt i projektet. Personalen fungerar som expertpanel genom att planera, testa och utvärdera materialet som utvecklas. Studerande vid institutionen för hälsa och välfärd i Yrkeshögskolan Novia medverkar i projektarbetet. Studeranden får utbildning i användningen av materialen och medverkar i testning och utvärdering av materialet.

Du kan bekanta dig med projektet och resultatet på: https://resursstarkabarnprojekt.com/

Video om projektet. AKK-mässan 2022 Utställning: Novia - Projektet Resursstarka barn

Vid frågor om projektet kontakta projektledare Lena Storbacka-Järvinen, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg