Yrkesakademin i Österbotten Logo

Ett kunduppdrag med hjärta och engagemang

TEXT: Maria Nystrand Foto: Axel Storbacka, Linda Honka

Linda Honka och Axel Storbacka studerar visuell framställning på YA i Jakobstad. I vintras avlade de examensdelen ”utövare inom visuell framställning” som till största delen består av att jobba med ett specifikt kunduppdrag. Under examensdelens gång lär man sig att ha kundkontakt, att göra offerter, prisberäkningar, budget och tidtabell etc.

”Tanja Forsblom, Projekt Livs representant, tog kontakt med oss gällande sitt initiativ till en handbok för föräldrar till långtidssjuka barn,” berättar Anna Wallendahl, lärare i visuell framställning. ”Det var ett perfekt projekt för studerandegruppen att jobba med under två månader, och Tanja var en exemplarisk kund, också ur ett pedagogiskt perspektiv. Hon gav oss en väldigt genomarbetad brief,” fortsätter Anna.

Broschyren delas ut till svenskspråkiga par som får beskedet om att deras barn har en långtidssjukdom. Den ger information, stöd, tips och vägledning. Citaten som används är skrivna av föräldrar till långtidssjuka barn och ska ge en känsla av att man inte är ensam i sin situation.

”Med guiden vill vi kunna stödja och hjälpa par just där de befinner sig i sjukdomsprocessen och i parförhållandet. Vi tror det är viktigt för föräldrarna att kunna känna igen sig i en annan förälders tankar och känslor,” säger Tanja Forsblom.

En lärorik process

Axel och Linda berättar hur det gick till då de började jobba med broschyren. ”Vår uppgift var att fotografera och göra layout. Texten fick vi färdigt av kunden. Tanja hade också en ganska färdig idé om vilken känsla broschyren skulle förmedla och hade valt ut en färgskala vi kunde utgå ifrån när det gällde både foton och layout. Vi ville komma åt en välkomnande känsla med varma färger och behagliga bilder,” berättar Axel och Linda.

Hela studerandegruppen jobbade först med att kläcka idéer, planera och bygga upp broschyrkonceptet och den grafiska profilen. När projektet sedan framskred delades de konkreta arbetsuppgifterna ut enligt vad studerande var mest intresserade av att jobba med. Två personer fotograferade, fyra personer jobbade med den grafiska layouten och två personer jobbade med foto- och bildredigering.

Axel jobbade mest med fotografering och fotoredigering och Linda jobbade mest med broschyrens layout. ”Att komma på grunddesignen och hur allt skulle funka tillsammans, tyckte jag var mest utmanande,” säger Linda. ”Det som var mest utmanande var att hinna få allting färdigt i tid. Lite över tidtabellen gick vi nog till sist,” berättar Axel.

Tanja håller med Axel. ”Det som har varit mest utmanande är nog tidsplanen. Jag kunde inte tro att arbetet med texterna skulle ta så lång tid; att välja ut passande citat, att välja bort spalter och att bearbeta texterna. Där har studerandegruppen haft långt tålamod med oss,” säger hon.

På frågan om vad de lärt sig av det här projektet säger Axel och Linda att det överlag har varit väldigt lärorikt. Framförallt insåg de att kommunikation mellan alla som var med i projektet var jätteviktigt för att driva projektet framåt. Det var också viktigt med kontinuerlig kommunikation med kunden och att försöka hålla den tidtabell man slagit fast.

Ett fint samarbete och ett gott slutresultat

Tanja Forsblom var väldigt nöjd med samarbetet med YA:s studerande. ”Det kändes fint att både handledaren och studerandegruppen tog sig an uppgiften på ett så fint och engagerande sätt. Det betydde mycket för mig. De har verkligen arbetat från hjärtat och jag är väldigt tacksam över samarbetet med gruppen och deras handledare,” säger hon.

Hon är också nöjd över slutresultatet. ”Vi ville att broschyren ska förmedla värme, trygghet och hopp. Det tycker jag att studerandegruppen har lyckats väldigt bra med, färgerna och bilderna i guiden är valda med omsorg. De ska verkligen känna sig stolta!” säger hon.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg