KulturÖsterbottens Logo

Framgångsrik arkeologisk utgrävning hoppas få fortsättning nästa år

TEXT: Heidi Hummelstedt, KulturÖsterbotten, Foto: Sandra Svenlin och Linda Honka, YA Carola Harmaakivi, Heidi Hummelstedt, KulturÖsterbotten

Vecka 35, kring månadsskiftet augusti–september, sjöd det av liv uppe på Korsholms vallar i Gamla Vasa. KulturÖsterbottens arkeologiska utgrävningsprojekt Mullankaivajat genomfördes då under ledning av arkeolog Jan Fast och hans team från Helsingfors universitet. Femteklassister från Haga skola och Vanhan Vaasan koulu / Variskan yhtenäiskoulu arbetade flitigt hela veckan med att sålla fram fynd som berättar om slottskullens historia.

Fyndmängderna överraskade alla, inte minst arkeologerna. I schaktet, som mätte 8 x 2 meter, hittades ett tusental fynd av olika föremål samt rester av djurben, keramik, tegel och glasskärvor – ett massivt material som belyser livet på vallarna under hundratals år. Jan Fast konstaterade att fynden i sig berättar om en högreståndskultur – det var ju fogdarna och senare landshövdingarna som bodde på platsen.

I schaktet, som grävdes upp vid vallarnas västra sida, kom kulturlager från de senaste seklerna tydligt fram. Det tyder på att kulturlager också från äldre tid finns kvar på vallarna. När vallen plattades till på 1800-talet, forslades allting inte bort – vilket man tidigare befarade – utan en del av kullen måste helt enkelt ha skyfflats ”åt sidan”. Det finns alltså med stor sannolikhet mängder med intressanta fynd som bara väntar på att avslöjas på vallarna.

Arkeologerna och barnen grävde sig under veckan från 1800-talet ända ner till 1600-talet. Fynden analyseras senare i år och mark- och benprover sänds till laboratorium för datering enligt C14-metoden. Utgrävningstiden var så pass kort att man inte hann gräva sig ner till ännu äldre kulturlager, men KulturÖsterbotten kommer att söka finansiering för att fortsätta utgrävningarna nästa år. Förhoppningsvis kan arkeologerna då hitta fynd som går ända tillbaka till medeltiden, när Korsholms slott grundades.

Mullankaivajat är ett program inom Suomen kulttuurirahasto / Finska kulturfonden med syfte att stöda arkeologiska projekt som engagerar barn och unga. KulturÖsterbottens projekt stöddes, förutom av Finska kulturfonden, även av Karl Hedmans stiftelse och Svenska Odlingens Befrämjare.

 01 SLOTTSKULLEN barn vid gropen

Femteklassister letar fram metallföremål ur schaktjorden.

Foto: Sandra Svenlin och Linda Honka, YA 
 02 SLOTTSKULLEN teemu sallar

Här sållas fynden fram under ledning av arkeolog Teemu Väisänen.

Foto: Carola Harmaakivi, KulturÖsterbotten 
 03 SLOTTSKULLEN mungiga

En mungiga hittades redan första grävdagen – ett instrument som var vanligt på medeltiden.

Foto: Sandra Svenlin och Linda Honka, YA 
 04 SLOTTSKULLEN gaddkake  

Bit av en gäddkäke – ett fynd som berättar om fiskenäringen och mathushållningen för länge sedan.

Foto: Sandra Svenlin och Linda Honka, YA
 05 SLOTTSKULLEN arkeologerna  

En nöjd arkeologtrio som ser fram emot att återvända nästa år – om möjligt: Fr.v. Jemina Rajamäki, utgrävningsledaren Jan Fast och Teemu Rajamäki.

Foto: Carola Harmaakivi, KulturÖsterbotten
 06 SLOTTSKULLEN gravskopan

Leif Viklund manövrerade grävskopan noggrant. All schaktjord lades omsorgsfullt tillbaka, när utgrävningen hade avslutats. Schaktet är dock noggrant uppmätt och markerat – och bara väntar på att bli djupare utforskat en annan gång.

Foto: Heidi Hummelstedt, KulturÖsterbotten 
SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (SÖFUK)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Marina Vikberg-Grönlund
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg