KulturÖsterbottens Logo

Ledare – Mungiga eller Spotify?

TEXT: Åsa Blomstedt, Kulturchef KulturÖsterbotten. Foto: Niklas Forsberg

Många av de projekt som pågår vid KulturÖsterbotten har historisk inriktning. Medeltiden levandegörs och utforskas på Korsholms vallar. Den österbottniska sjöfartens storhetstid lyfts fram och våra österbottniska städers rika historia uppmärksammas. Vårt immateriella kulturarv finns aktivt med i allt från traditionella träbåtar till dagliga seder och bruk. Många av de författare som under hösten deltar i LitteraTur och Retur och i Svenska veckan ger ut böcker med förankring i historien, i allt från Vasa brand till brukssamhällets industrihistoria. Kvinnornas historia berättas ur flera perspektiv.

Genom detta fönster till historien kan vi föreställa oss hur livet tedde sig för människorna som levde i Österbotten för hundra eller rentav femhundra år sedan. Hur såg deras framtidsdrömmar ut? Vad gjorde de för att för en stund fly sin vardag?

Jag tror att vi som människor inte har förändrats särskilt mycket under århundradena. Vi bär på drömmar om en lycklig framtid, om hälsa, framgång och rikedom, om kärlek och vänskap – precis som människorna som levde på Korsholms vallar för femhundra år sedan.

Kultur i alla former – musik, berättelser, lekar och skådespel – var och är viktigt för oss. Mänskligheten har under hela sin historia haft behov av kulturella upplevelser. De fynd som hittades under utgrävningarna på Korsholms vallar i slutet av augusti och i början av september vittnar också om detta. En mungiga och en spelpjäs till ett brädspel från flera hundra år tillbaka i tiden berättar att det här levde människor som roades av musik och spel och som valde att frigöra sig från vardagen genom att spela tillsammans och umgås.

Idag spelar få av oss mungiga men de flesta av oss har musikströmningstjänster i sin smarttelefon. I stället för att bära runt på traditionella brädspel har vi speltjänster på telefonen. Skillnaden är egentligen inte så stor. Syftet och målet är desamma, enbart medlen och verktygen har förändrats.

Vi behöver kultur i olika former för att klara av att vara människor, nu precis som då – må vi då välja mungiga eller Spotify.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg