Yrkesakademin i Österbotten Logo

Växla upp handledningen

TEXT: Harriet Bystedt

Yrkesakademin i Österbotten har tillsammans med 4 andra svenska utbildningsanordnare utvecklat samarbetet och handledningen kring övergångar från andra till tredje stadiet. Detta har vi gjort inom Växla upp handledningen som är ett utvecklingsprojekt vars syfte är att utveckla och sammanföra modeller för handledning, utveckla gemensamma kommunikations- och handledningsmodeller samt att dra nytta av digitala kanaler och verktyg i informationsspridning.

Via utvecklingsarbetet har vi utvecklat enhetliga tjänster för handledning till fortsatta studier. Detta har vi bl a gjort genom att tillsammans göra upp en digital plattform med bekrivningar och videon där tidigare studerande berättar om sin väg till vidare studier. Du kan t ex lyssna in hur hur Linda efter sin merkonomexamen fortsatte studera till tradenom vid yrkeshögskolan och därefter till ekonom vid handelshögskolan. Du kan också höra hur Christoffer jämför studier på andra stadiet med studier på tredje stadiet samt hur Irene bytte yrke och är nu examensstuderande på yrkeshögskolan. Många fler erfarenheter från tidigare studerande finns också samlade på plattformen.

Plattformen underlättar för studerande att bekanta sig med lärmiljöer och utbildningsutbud, oberoende var de geografiskt befinner sig. Adressen till plattformen är https://vaxlaupp.vlab.fi/

Plattformen har utvecklats i samarbete med utbildningsanordnarna Axxell, Optima, Prakticum och Vamia. Utvecklingsarbetet pågår 15.12.2020-31.12.2022 och delfinansieras via Utbildningsstyrelsen inom programmet Rätt att kunna (https://minedu.fi/sv/rattattkunna).

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg