Yrkesakademin i Österbotten Logo

Solpanelsinstallation på Campus taket

330 kW Solenergianläggning vid Campus Kungsgården

TEXT: Maria Nystrand, Foto: Niklas Forsberg

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur installerar solenergianläggning vid Campus Kungsgården i Vasa.

Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (Söfuk) har som målsättning att bli koldioxidneutrala i hela den verksamhet som samkommunen bedriver. Ett steg till i förverkligandet av målsättningen är installation och ibruktagning av en solenergianläggning vid Campus Kungsgården i Vasa.

Solkraftverket vars effekt är ca. 330 kW kommer att täcka åtminstone 20% av årliga energibehovet på campusområdet.

”Eftersom hållbarhet är en central del i vår verksamhet har vi redan tidigare tagit en rad åtgärder för att minska koldioxidavtrycket i verksamheten”, berättar Ulrica Karp, samkommunens direktör. ”Bland annat har sedan ett flertal år tillbaka använts enbart grön el i samkommunen, och hållbarheten är alltid ett kriterium i de upphandlingar samkommunen gör”, fortsätter hon.

Satsningar har också gjorts på anskaffning av elbilar för personalens bruk under arbetsresor. Vidare finns en strategi för hur hela fordonsparken ska förnyas så att den på ett antal års sikt ska bestå till närmare 40% av fordon utan koldioxidutsläpp.

Solkraftverket består av 1340 solpaneler som monteras på Campus Kungsgårdens tak under augusti och början av september. De sista komponenterna till kraftverket levereras i ett senare skede. Helt klar att tas i bruk kommer solenergianläggningen att vara i mitten av november.

                                   

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg