Yrkeshögskolan Novia Logo

Eva Sandberg-Kilpi är prorektor vid Yrkeshögskolan Novia och prefekt vid institutionen för bioekonomi.

Måsen, kråkan och sparven

TEXT: Eva Sandberg-Kilpi är prorektor vid Yrkeshögskolan Novia och prefekt vid institutionen för bioekonomi.

Den 23 mars fick jag meddelandet ”Måsen hemma”. Detta betydde att ”vår mås” kommit hem till oss i Hangö igen, vilket den gjort under de senaste cirka 15 åren. Lite mat erbjuds måsen med partner under vistelsen. Detta har vårt lokala kråkpar även lärt sig och i år har de även haft med sig en unge som vi döpt till Junior. Diversiteten vid servering utökades med gråsparv som i år bestått av två klaner med upp till 25 livliga individer. Detta har föranlett en rätt livlig säsong på vår uteservering med många intressanta incidenter att ta del av. Det kan te sig mindre exotisk med dessa vanliga arter, men ger man dem tid och uppmärksamhet finns det mycket att uppleva, förundra sig över och glädjas åt. Att se närmiljön, det enkla som finns runt om oss, kan ge förvånansvärt mycket. För mig ger det, förutom att det stillar min nyfikenhet som biolog, möjlighet att varva ner, stanna upp och få energi. Jag känner att stunderna med måsen, de små grå sparvarna och kråkan Junior gett mig perspektiv och bättre möjlighet att kunna orientera mig i den kaotiska värld vi lever i.

Arterna är för oss vanliga och vi tar dem lätt för givet och det kan vara en överraskning för en del att den lilla gråa sparven nu har minskat drastiskt. Orsaker är bland annat förändrat jordbrukslandskap, färre betande djur, och ängarna och de öppna dikena som tidigare gav en diversitet har minskat. Detta för mina tankar vidare till hållbar utveckling och hur vi via högskoleutbildning kan bidra till att säkerställa att vi förmår hantera våra naturresurser på ett hållbart sätt samtidigt som vi har en ekonomisk, social och kulturell hållbarhet. Ett pussel som är mycket utmanande men som vi bör lägga på rätt sätt. Ett steg i denna riktning tog samtliga yrkeshögskolor i Finland hösten 2020 då programmet för hållbar utveckling och ansvarsfullhet lanserades. Yrkeshögskolornas hållbarhets- och ansvarsarbete styrs av FN:s program för hållbar utveckling Agenda 2030 samt undervisnings- och kulturministeriets riktlinjer för hållbar utveckling. För yrkeshögskolorna innebär ansvarsfullhet att vi i all vår verksamhet beaktar direkta och indirekta konsekvenser för det omgivande samhället.  Vår utbildning skall leda till att våra utexaminerade är experter som kan främja en hållbar utveckling i arbetslivet och samhället. Alla som utexaminerats skall erhålla grundläggande kunskaper om hållbar utveckling och ansvarsfullhet, inklusive klimatfrågor.

Det breda utbildningsutbud vi har vid Novia inom bioekonomi, företagsekonomi, teknik, sjöfart, konst och kultur samt hälsa och välfärd ger oss ypperliga möjligheter att jobba med samtliga grundpelare för en hållbar utveckling; ekonomisk, social, kulturell och ekologisk hållbarhet. Som ett steg i detta arbete, en del av det stora pusslet, har vi identifierat i våra utbildningar de globala mål för hållbar utveckling som ingår för att säkerställa studerandes kunskaper om hållbar utveckling och ansvarsfullhet.

Jag ser framemot att få vara med och jobba för att uppfylla yrkeshögskolornas uppgift i att tillsammans med arbets- och näringslivet bygga en globalt hållbar, rimlig och rättvis framtid. Samtidigt ser jag framemot nästa vår och meddelandet om att måsen är hemma igen.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg