KulturÖsterbottens Logo

Vägkarta för kreatörer ger digitala verktyg för ”det nya normala”

TEXT: Eva-Marie Backnäs, KulturÖsterbotten. Bild: Unsplash/Bruce Mars

De senaste åren har många kulturtjänster och -upplevelser genomförts online. Även om vi nu är på väg ut ur pandemin, kommer det även framdeles att finnas intresse för och behov av digitalt producerad kultur.

Många aktörer saknar ändå kunskaper om hur man producerar, marknadsför och engagerar deltagare i digitala kulturupplevelser. Det har projektet Kulturresiliens i ”det nya normala” velat råda bot på.

Som ett led i projektet har projektet framställt en vägkarta för kreatörer. Vägkartan är ett digitalt verktyg, där man arbetar sig genom olika teman kopplade till digital kulturproduktion. Den behandlar ämnen såsom marknadsföring och kommunikation, upphovsrätt och digitala säljprocesser. Varje steg på kartan innehåller uppgifter, som man får jobba med utgående från sina egna förhållanden. Vägkartan riktar sig därför till såväl proffs som amatörer, till studerande och andra som vill lära sig mer om digital kultur.

Verktyget ”Digitala kulturupplevelser – en vägkarta för kreatörer” hittas på http://digital.kulturosterbotten.fi/  

Materialet bygger på de föreläsningar och workshoppar som ordnats inom projektet Kulturresiliens i ”det nya normala”. Projektet pågår 1.4.2021–30.9.2022 med finansiering ur anslaget för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) vid Österbottens förbund. Projektet genomförs i samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och KulturÖsterbotten.

 

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg