Yrkesakademin i Österbotten Logo

Föreningsliv för alla

TEXT: Melina Saari, Projektplanerare

Statistik visar att invandringen till Finland ökar. Finlands invandring kan fortfarande ses som låg vid en internationell jämförelse, men det står klart att det kommer allt fler invandrare till Finland. Enligt Migrationsverket var arbete, familj och studier de vanligaste orsakerna till att mänskor flyttade till Finland år 2020*. Kvotflyktingar och internationellt skydd utgjorde en liten del av den totala invandringen. Invandrare är alltså ingen homogen grupp och förutsättningarna för ett nytt liv i Finland varierar. Men åtminstone en sak förenar – den som invandrar till Finland har lämnat mycket av familj, vänner, kollegor, yrkesmässiga kontakter och nätverk bakom sig. Det gäller att starta om och bygga nytt.  

Projektet Föreningsliv för alla har strävat efter att stöda invandrare i Jakobstadsregionen så att de ska hitta till det lokala föreningslivet. Varför just föreningar? För att finländare är aktiva föreningsmänskor, för att föreningar finns överallt och för att de erbjuder naturliga mötesplatser. I föreningar kan nyanlända öva språk, skapa lokala nätverk, känna gemenskap och ha roligt. Ur integrationssynvinkel är möten mellan olika etniska grupper och mellan invandrare och majoritetsbefolkningen viktiga.  

Projektet har en sysselsättande funktion och riktar sig till alla slags invandrare. Kvotflyktingar och asylsökande med uppehållstillstånd kan lyftas fram alldeles särskilt, eftersom många av dem inledningsvis saknar arbete, språkkunskap och nätverk. Men projektet vill också stöda övriga invandrares väg till nätverkande och en aktiv fritid. Ett av projektets mål var att skapa förutsättningar för att till exempel arbetskraftsinvandrare ska trivas, skapa nätverk och stanna var. Det finns helt enkelt många skäl till att det är viktigt att de invandrare som kommer till Österbotten hittar till föreningar och fritidsaktiviteter.  

Yrkeshögskolan Centria, integrationsenheten i Jakobstadsregionen och Yrkesakademin i Österbotten har alla varit delgenomförare i Föreningsliv för alla. Projektets tre aktörer har haft olika roller och perspektiv. Yrkeshögskolan Centria, som också varit projektägare, har fokuserat på föreningar och på att förbereda dem för att ta emot medlemmar från andra kulturer. Är föreningens information utformad så att personer med andra modersmål än svenska, finska och engelska kan ta del av den? Hittas kontaktuppgifter enkelt på föreningens hemsida eller via sociala medier? Finns det praktiska saker man behöver tänka på? Centria har ordnat diskussionstillfällen och workshoppar för föreningar och jobbat med kommunerna så att utvärderingsfrågor kring inkludering av invandrare nu blivit en del av ansökningsprocessen när föreningar söker om verksamhetsbidrag.

Integrationsenheten har skapat ett regionalt arbetssätt för att hjälpa invandrare och föreningar att mötas. En modell där nyanlända och lokala fritidsvolontärer anmäler sig, matchas och besöker en förening eller fritidsintresse tillsammans har skapats, testats och lanserats. För att sprida medvetenhet om modellen har en föreläsning kring integration, social delaktighet och fritidsvolontärer utarbetats. 

Yrkesakademin har utvecklat ett multimodalt utbildningsmaterial för invandrare. Utbildningsmaterialet har testats och utvecklats och ger invandrare grundlig information kring vad föreningar är och varför det lönar sig att vara med. Utbildningsmaterialet spreds i Jakobstadsregionen och vid Yrkesakademins enheter i Vasa och Närpes under våren 2022. Personerna som tar del av materialet får avslutningsvis öva sig i att själva söka reda på information om ett fritidsintresse de vill veta mer om eller testa på. För invandrare i Jakobstadsregionen erbjuds också möjlighet att testa på den aktivitet som intresserar, tillsammans med en lokal fritidsvolontär. Och så sluts cirkeln och projektets olika delgenomförares tyngdpunktsområden fogas samman. Invandrare som fått information och utbildning möter en välkomnande förening tillsammans med en lokal fritidsvolontär. Vi tror att ett sådana möten har goda möjligheter att bli lyckade.  

Vill ni veta mer? Ta kontakt med:

Johanna Troberg-Dang eller Melina Saari

Föreningsliv för alla: 

  • Samarbetsprojekt mellan Centria (projektägare), Yrkesakademin i Österbotten och Integrationsenheten i Jakobstad
  • Projektområdet är Larsmo, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Kronoby
  • Finansiärer är Europeiska socialfonden och Svenska kulturfonden​
  • Projekttid 1.3.2020-31.8.2022.

 *Statsrådet. Lägesöversikt över migrationen 1/2021. Hämtad 10.2.2022 från https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1410869/finlands-befolkning-blir-mer-heterogen-med-regionala-variationer

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg