Yrkesakademin i Österbotten Logo

Anne Levonen

Anne Levonen presenterar sig

TEXT: Maria Nystrand, Foto: Niklas Forsberg

YA:s nya rektor Anne Levonen vill jobba för en trygg och kvalitativt bra yrkesutbildning i Österbotten och Svenskfinland

Den 8.8. började Anne Levonen som ny rektor på Yrkesakademin i Österbotten efter att vår långvarige rektor Boris Ståhl gått i pension. Svängrum-e har träffat Anne och frågat några frågor för att våra läsare ska få lära känna henne bättre:

Berätta lite om dig själv och din bakgrund?

Jag är 55 årig Vasabo och bor nu i Melmo. Jag är mamma till tre döttrar (Iina 27, Pinja 25 och Linn 20). Till utbildningen är jag biolog, och jag har jobbat som ämneslärare i biologi och geografi i flera olika skolor, varav längsta tiden i Högstadiet i Petalax. Jag har också jobbat i Malax kommun som vikarierande bildningschef under ca. 2 års tid. Det trivdes jag bra med, men saknade kontakten till ungdomarna och det var då jag tänkte att ett rektorskap med såväl administrativt arbete samt kontakt med elever/studerande vore det optimala. Våren 2003 valdes jag till rektor för Vasa gymnasium och Vasa svenska aftonläroverk och där jobbade jag som rektor i 19 år. Jag trivs med skolvärlden som arbetsfält och det känns bra att få jobba för våra unga, unga vuxna och vuxna studerande.

Vad lockade dig till det nya uppdraget som rektor för Yrkesakademin i Österbotten?

Det är flera faktorer som slutligen avgjorde att jag sökte tjänsten. Främsta orsaken är att jag trivs med skolan och utbildning som arbetsfält. Jag anser att våra ungdomar och unga vuxna är värda en trygg och kvalitativt god skolvardag med goda förutsättningar att få ett bra yrkesliv. Jag vill vara med och jobba för detta. Vårt land står inför stora utmaningar med bl.a. brist på yrkeskunnigt folk inom flera branscher och här hoppas jag kunna göra en insats, tillsammans med hela YA.

Dessutom anser jag att det gör gott för var och en att vidga sina vyer och byta arbete efter en längre tid på samma plats. Det gör gott åt mig att vidga mina vyer och dessutom vågar jag påstå att det gör gott inom organisationer att få in ”nya vindar”. Jag hoppas att jag kan bidra med något nytt och positivt samtidigt som jag hoppas kunna upprätthålla allt det goda som redan görs i YA.

Du har jobbat på det nya jobbet i drygt en månad nu? Vad är ditt första intryck av YA och arbetsgemenskapen här?

Jag bekantar mig ännu med mitt nya uppdrag och med YA. Ännu har inte en arbetsdag gått förbi utan att jag har förundrats över YA:s mångformighet och det enorma utbudet av utbildning och service som YA erbjuder. Jag är stolt att få var del av detta arbete som görs för Österbotten och för vårt land.

Jag har blivit mycket vänligt mottagen! Jag anser att det finns mycket kunnande och engagemang inom hela personalen, vilket är det bästa receptet för en bra skola. 

Har du lärt dig något nytt om yrkesutbildningen på andra stadiet som du inte kände till tidigare?

Vid varje möte snappar jag upp något nytt. Mycket ny terminologi som kräver skärpa innan det blir innött. Finansieringsmodellen och de olika studerandekategorierna är något jag hört om tidigare men jag har inte tidigare insett dess komplexitet. Den stora och mycket omfattande projektportföljen har verkligen överraskat mig och jag inser hur viktiga alla projektbidrag är för vår verksamhet och utveckling.

Vad ser du mest fram emot nu i höst och på längre perspektiv? Vad kommer du som rektor att fokusera på i framtiden?

Just nu ser jag fram emot att bekanta mig vidare med alla branscher och funktioner på YA. Detta inbegriper självfallet alla enheter, från syd till norr. Jag vill gärna jobba för en trygg och kvalitativt bra yrkesutbildning i Österbotten och Svenskfinland som säkerligen inbegriper mera samarbete mellan olika aktörer. Jag hoppas kunna bidra till gott samarbete både på andra stadiet men även med goda nätverk och projekt tillsammans med tredje stadiet, samt självfallet tillsammans med näringslivet och arbetslivet som naturliga kompanjoner hela tiden.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg