Yrkeshögskolan Novia Logo

Roger Nylund

European Project Semester ger studerande kompetens som behövs i arbetslivet

TEXT: Roger Nylund, utbildningsledare. Novia

Nyligen skrev jag en liten artikel i Vasabladet om bredd, där tesen var att vi behöver mänskor med bredd som komplement till experterna i vårt samhälle. Arbetslivet erbjuder komplexa problem att lösa och där behövs både spetskunskap och bredd. Nu vill jag ge ett exempel på hur man i utbildningen kan lära studerande mera bredd. Inom Novias institution för teknik och sjöfart har vi i över 10 år erbjudit projektterminer (30 ects) för egna och inkommande utbytesstuderande. Det görs inom ramen för högskolenätverket European Project Semester, EPS. Grundtanken med dessa terminer är att ge studerandegrupper på tre till sex studerande en öppet formulerad projekt att utveckla. Grupperna ska bestå av minst tre nationaliteter och helst också av studerande med olika inriktning. Till dessa terminen accepteras studerande inom alla ingenjörsfack, formgivning, marknadsföring och ekonomi. Tyngdpunkten ligger på ingenjörskunnandet.

Genom att ge de studerande en öppet formulerad utmaning, tvingas de först att själva söka en förståelse vad projektet ska handla om och formulera de mera specifika målsättningarna. Genom hela terminen läggs stort ansvar på studerandegruppen att själva ta sina beslut och driva sina projekt. De har möten varje vecka med sin teamcoach som naturligtvis guidar dem vid behov. Som stöd för projektarbetet ingår alltid några standardkurser i teambuilding, projekthantering, teknisk kommunikation och interkulturell förståelse. Ibland ges även specifika kortkurser i ämnen som de studerande behöver för att utföra sina projekt. Det kan vara till exempel 3D-printning, cirkulär ekonomi eller programmering.

Didaktiken bygger på Problem Based Learning, PBL där inlärningen förväntas ske då de tillsammans ska lösa ett problem eller utveckla någon teknik. Fördelarna med PBL är många. Dels är de studerande mycket motiverade att jobba med något de själva valt och formulerat. Genom att de måste formulera både frågan och lösningen, tvingas de att söka en övergripande förståelse för helheten de jobbar med. En del projekt har sträckt sig över flera terminer med flera projektgrupper som avlöst varandra. Ett sådant är Aquaponic-projektet, där man byggt ett slutet system för kombinerad odling av fisk och grönsaker. Där har det behövts breda kunskaper i många olika ämnen, allt från enkelt snickrande till avancerade elektroniska styrsystem för anläggningen.

Den här typen av multidisciplinära projekt hjälper de studerande att tillämpa saker de lärt sig i olika kurser inom sin utbildning. De lär sig också att inom teamet stöda sig på varandras sakkunskap. Framför allt är det en intensivkurs i att leta fram relevant information och kunskap för projektet.

Inom EPS-nätverket, som består av 18 högskolor i Europa har man nyligen gett ut en antologi på IGI Global om EPS, Improving Engineering Education with European Project Semester. Där beskrivs hela konceptet och de pedagogiska, didaktiska och etiska tankarna bakom konceptet i detalj. Novia har bidragit med två kapitel i boken.

Skribenten Roger Nylund är utbildningsledare och lektor inom produktionsekonomi vid Yrkeshögskolan Novia

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg