Yrkeshögskolan Novia Logo

Både små och stora företag har nytta av en mer hållbar och cirkulär riktning

TEXT: Emilia Nuottimäki, projektassistent vid Yrkeshögskolan Novia

I dagens läge borde varje företag på något sätt ta hänsyn till hållbarhet i sin verksamhet. Konsumenter och arbetstagare är medvetna om att klimatförändringen är en global utmaning som involverar varje regering, organisation, företag, familj och individ.

En övergång till en mer cirkulär ekonomi kommer på sikt sannolikt att innebära stora fördelar för företag, även om det vid första anblicken kan verka oöverkomligt att ändra affärsmodell och verksamhet. En cirkulär modell kan förbättra tillgången på råvaror, öka konkurrenskraften, främja innovation och öka försäljningen – för att inte glömma en mindre negativ inverkan på vår planet.  

För att stöda företag i utvecklingen mot ökad hållbarhet och en cirkulär affärsmodell har Yrkeshögskolan Novia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu och Haaga-Helia tillsammans utvecklat ett kompetenscenter för cirkulär ekonomi. Kompetenscentret kommer att tillhandahålla tjänster till företag i olika storlekar gällande cirkulär ekonomi och hållbarhet. Kompetenscentret är i synnerhet avsett för små och medelstora företag med begränsade resurser för förnyelse och ska bland annat stöda företag i att utveckla nätverk och bygga upp ekosystem för cirkulär ekonomi.

Det är ingen enkel sak att veta vilket stöd man egentligen behöver gällande utvecklande av företagets hållbarhet, koldioxidneutralitet eller cirkulära affärsmodeller. Bland företagen i projektet kring Kompetenscentret ser man märkbara skillnader i behovet av hjälp, både vad gäller region, företagsstorlek och bransch. För att kunna avhjälpa problemen olika infallsvinklar till trots, vill vi som jobbar med kompetenscentret skapa en enda servicepunkt för alla företag. En ”lucka”, där företag lätt och smidigt kan få hjälp och stöd för att främja den gröna övergången, med allt från kontaktuppgifter till experter, utbildningar, verkstäder för utveckling, konkret information om lagstiftning och case-exempel.  Företag kan även ta del av ny forskning och de nyaste trenderna inom området, allt för att stöda lönsam tillväxt och hållbar utveckling.

Sommaren 2023 kommer kompetenscentrets tjänster för cirkulär ekonomi och hållbarhet att öppnas för allmänt bruk. För dem som är intresserade av att vara med i utvecklingen av centret kan möjlighet ännu ges att komma med. En möjlighet för företag i alla storlekar, eftersom man via utvecklingen av kompetenscentret också får kunskap och insikter i hur företagets hållbarhet eller cirkularitet kunde utvecklas.

Länk till kompetenscentret: https://www.kiertotalousosaamiskeskus.fi/sv/framsida/

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg