Yrkesakademin i Österbotten Logo

Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030!

TEXT: Ulrica Karp, Direktör

Så lyder Nordiska ministerrådets vision fram till år 2030. Visioner ska ju ofta beskriva något som nästan är omöjligt att uppnå, men kan vi nu efter den gångna vintern och våren med ett instabilt säkerhetsläge i Europa nå visionen ännu snabbare? Kanske vi redan 2025 är den mest hållbara och integrerade regionen i världen? Kan säkerhetskrisen och de skenande oljepriserna bidra till att vi nu tar det hållbara klivet i utvecklingen, precis som vi tog det digitala klivet i samband med pandemin?

Kriget i Ukraina har ruskat om vår känsla av trygghet och synen på säkerhet och stabilitet i världen, i Europa i synnerhet och extra tydligt här i Finland. Sanktionerna kommer med största sannolikhet att bidra till att vårt samhälle blir mera inriktat på självförsörjning och samarbete västerut. Vi blir mindre beroende av fossila bränslen från Ryssland för att vi i framtiden ska bli mera självförsörjande. Ett exempel på att öka självförsörjningen av energi i vår organisation är installationen av en solenergianläggning vid Campus Kungsgården som bidrar till att den externt köpta energin minskar med åtminstone 20 procent, och detta är bara början. Men världen är ju mycket annat än energi.

Finlands och Sveriges högsta ledning har tillsammans berett vägen för ländernas ansökan till Nato. Vår statsledning har stakat ut vägen för fortsatt och utvidgat samarbete länderna emellan. Norge och Danmark har inte heller varit sena med att välkomna de nordiska Nato aspiranterna med i gänget. Hur kan vi då med vår verksamhet bidra till att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030? Borde vi inte nu smida då intresset för det nordiska är extra stort? Vi har den stora fördelen att ha kunskaperna i svenska då vi söker samarbete med våra nordiska grannar.

Redan idag har vi särskilt inom KulturÖsterbotten sedan många år tillbaka ett väldigt stort nordiskt nätverk genom ett flertal projekt som görs i samarbete med nordiska samarbetspartners. Från teaterns sida görs aktiva åtgärder för att locka teaterbesökare hit från Västerbotten. Alla tiders tittarsuccé på Wasa Teater, Botnia Paradise, har visat mången tittare en underhållande bild av kryssningstrafiken mellan Finland och Sverige. Inom utbildningen görs samarbete särskilt så att studerande kan göra sina praktikperioder utanför landets gränser. Vi har också personal som genom olika projekt kan knyta nätverk med de nordiska grannarna. Men kan vi nu exempelvis följa Åbo Akademis exempel att exportera utbildningar till något av våra nordiska grannländer, och vice versa hämta in spetskunskap från Norden till oss? Vi har ett stort försprång i det nordiska samarbetet här på vår västra kust, så egentligen, vad väntar vi på? Det är bara att börja på, friskt vågat hälften vunnet! 

Vi drar vårt strå till stacken och gör Norden till världens mest hållbara och integrerade region redan år 2025!

Ulrica Karp
Direktör

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg