KulturÖsterbottens Logo

Slottskullens hemlighet – arkeologiska utgrävningar på Korsholms vallar

TEXT: Heidi Hummelstedt, KulturÖsterbotten

Efter en paus på 150 år är det dags igen! Sedan statsarkeologen J. R. Aspelin gjorde små arkeologiska undersökningar på Korsholms vallar på 1870-talet, har nämligen inga sådana utgrävningar gjorts på den sägenomspunna kullen. Men nu är det alltså dags! KulturÖsterbotten har glädjen att stå värd för ett arkeologiskt projekt, ”Slottskullens hemlighet”, som finansieras av Finska kulturfonden inom ramen för det s.k. Mullankaivajat-programmet. Mullankaivajat går ut på att skolelever får jobba vid en riktig arkeologisk utgrävning tillsammans med erfarna arkeologer.

Arkeolog Jan Fast från Helsingfors universitet kommer, tillsammans med sitt team, att jobba på vallarna med elever i årskurs fem från Haga skola och Vanhan Vaasan koulu under vecka 35. Haga skola kommer att vara på plats i början av veckan, medan Vanhan Vaasan koulu arbetar på kullen från onsdag till fredag. Och lördagen den 3 september är det fritt fram för alla intresserade att bekanta sig med utgrävningarna! Den som vill gräva själv kommer troligen att behöva anmäla sig på förhand eftersom antalet platser av praktiska skäl är begränsat. Vi återkommer med närmare information genast i början av hösten, så håll utkik!

Projektet involverar många aktörer, och vi är glada över att kunna samarbeta brett både inom samkommunen och inom våra nätverk. I planeringen har KulturÖsterbotten haft stor hjälp av fastighetskontoret och personalen vid YA:s naturbrukslinje, och under själva utgrävningarna kommer studerande från Yrkesakademin att dokumentera arbetet på foto och film. Vi kommer också att publicera en liten poddsändning kring utgrävningarna och där samarbetar vi med YA Medietjänster. Regionalt samarbetar vi nära med Österbottens museum och med Österbottniska fornforskningssällskapet, som medverkat både i planering och förverkligande.

Vad hoppas vi då på att upptäcka? Kullen är tyvärr mycket åtgången under seklernas lopp, så riktigt orörda kulturlager är svåra att hitta. Däremot har Åbo universitet i början av 2000-talet gjort geologiska provborrningar som visar ett rätt välbevarat ytskikt på vallarnas södra sida. Det är här som utgrävningen kommer att göras, och vi hoppas hitta rester av medeltida avlagringar och i bästa fall daterbara föremålsfynd. Vi ser fram emot en spännande sensommarvecka och återkommer med närmare information under tidig höst!

Faktaruta:

Korsholms vallar är namnet på den gamla ”slottskullen” i Gamla Vasa där ett fäste troligen byggdes redan på 1360-talet. Under nästan hundra års tid, fram till 1400-talets mitt, styrdes hela dagens Österbotten och Västerbotten härifrån. På 1550-talet anlade Gustav Vasa Korsholms kungsladugård på det medeltida ”slottsområdet”, som därmed blev ett viktigt mönsterjordbruk i Österbotten.

Kullen blev senare säte för landshövdingens residens ända till mitten av 1700-talet. År 1851 planerades ett nytt residens uppe på kullen, men i och med Vasa brand år 1852 gick planerna om intet. Kullen har under århundradenas lopp använts som ”grustag” och den har därmed blivit illa åtgången. Statens järnvägar ville på 1870-talet utnyttja kullen för bygget av banan från Östermyra (Seinäjoki) till Vasa, men J.R. Aspelin och Finska fornminnesföreningen lyckades få kullen fredad som fornminne. Korset på vallarna härstammar från 1894.

Vallarna hör idag till Svenska Österbottens förbunds ägor i Gamla Vasa. Det går en obruten linje från den medeltida förvaltningen på området - och Gustav Vasas kungsladugård - ända till 1800-talets lantbruksskolor och dagens yrkesutbildning på området. 

 

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg