Yrkesakademin i Österbotten Logo

Social Circular Economy – en social, inkluderande och miljömässig ansvarsfull ekonomi

TEXT: Susanna Vestling

Yrkesutbildningsutbildare kan aktivt delta i att öka den sociala medvetenheten om klimatförändringarnas effekter. Anchoring Social Circular Economy Attitudes in VET (SCE - VET) är ett samarbetspartnerskap uppbyggt av nio organisationer från åtta europeiska länder och som finansieras av ERASMUS+-programmet. Avsikten är att lyfta fram möjligheter, insikter och teman gällande cirkulär ekonomi och kopplingen till sociala företag. Det övergripande målet är att stödja människors yrkesutbildning och personliga sociala utveckling genom ett förankra engagemanget för en mer socialt, inkluderande och miljömässigt ansvarsfull ekonomi.

Anpassning till sociala behov och gemenskap

Syftet med ökad kunskap om social cirkulär ekonomi är att inspirera människor till ett mera kreativt designtänkande med ett större omfång och att sträva efter tron på en positiv framtid. Kopplingen mellan principerna för den cirkulära ekonomin med socialt företagande möjliggör förutsättningar till kreativa innovationer i en värld med lokala lösningar, som kan möta samhälleliga, miljömässiga och ekonomiska behov. Det är viktigt att komma ihåg att de nya tekniska innovationerna bör vara förnybara, utvecklande och byggda för människor, med syftet att stärka en inkluderande, säker och produktiv framtid.

Yrkesakademin i Österbotten arrangerade 22.3-24.3.2022 en workshop med fokus på Social Cirkulär Ekonomi. Cirka 20 deltagare från Belgien, Finland, Grekland, Italien, Nederländerna, Polen, Rumänien och Spanien fokuserade under tre dagar på hur yrkesutbildare och företagare kan identifiera och sammanlänka principerna för cirkulära ekonomin och socialt företagande.

Samhällsbehov och företagande

De planerade projektresultaten kommer att främja och stimulera innovativa lärande- och undervisningsmetoder för att möta samhälleliga och miljömässiga behov och utmaningar. Förväntade positiva effekter för deltagare och direkta målgrupper är bland annat: 

 • ökad känsla av socialt entreprenörskap
 • ökad motivation för SCE-lärande genom innovativa undervisningsmetoder och bättre kopplingar till praktisk användning sådana sociala färdigheter som krävs i arbetslivet 
 • ökad användning av SCE läranderesultat vid beskrivning och definition kvalifikationer, delar av kvalifikationer och kompetenser, till stöd för undervisning och lärande.

Genom utvecklandet av en kreativ och framtidsorienterad Mooc, erbjuds metoder och material, som motsvarar studerandes behov av en inkluderande, engagerande och europeisk inlärningsmiljö. Det planerade konceptet för en Social Cirkulär Dag kan spridas och användas av vem som helst. Det är också ett evenemang som kan bidra till att öka yrkesutbildningens attraktionskraft och stödja sociala företags service och rekryteringstjänster.

Detta utvecklingssamarbete baserar sig också på målet med den europeiska gröna given, vilken strävar att uppnå en socialt rättvis klimatneutral ekonomi år 2050. Enligt FN:s klimatavtal från Paris ska politiken för att bromsa utsläppen av växthusgaser vara rättvis för arbetstagarna och skapa fler arbetstillfällen. Målet med den europeiska gröna given är också att med hjälp av den nya europeiska tillväxtstrategin erkänna skolors, utbildningsinstitutioners och universitetens nyckelroll och att engagera studerande, föräldrar samt ett bredare samhälle för de förändringar som krävs för att en framgångsrik övergång ska bli klimatneutralt.

Samarbetspartners:

 • Yrkesakademin i Österbotten, Finland
 • Stowarzyszenie Edukacji Rolniczej i Lesnej EUROPEA Polska, Polen 
 • Stichting De Drie AOC’s (Yuverta), Nederländerna 
 • UC LIMBURG, Belgien
 • INNOVATION HIVE, Grekland
 • CENTRUL DE INCUBARE CREATIV INOVATIV DE AFACERI, Rumänien
 • HumaCapiAct, Italien
 • STICHTING PLATFORM BETA EN TECHNIEK (Katapult), Nederländerna  
 • CENTRO INTEGRADO DE FORMACIÓN Y EXPERIENCIAS AGRARIAS DE Molina de Segura, Spanien. 

EN V Funded by the EU POS Logo SCE VET initials

 

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg