Yrkesakademin i Österbotten Logo

Bygga väderkvarnar eller vindskydd? Strategiarbete i en turbulent omvärld

TEXT: Johnny Forsman, Edunova och Yrkesakademin i Österbotten

people working at the office collaborating with coworkers business people interviewing collaborating t20 4bKK7R

Ledarskapsforum Strategiworkshops, hösten 2022 med Ralf Blomqvist, Main AB & David Loid, Loid Consulting

Att arbeta visionsdrivet, målinriktat och strategiskt har blivit något av ett samtida mantra för många organisationer. Men strategiarbetets innehåll och tillämpningar är under ständig förändring i en värld som präglas av snabbt föränderliga kundbeteenden, stegrade krav från medarbetarna samt teknikskiften och en accelererande digitalisering. Samtidigt är sättet att ”göra strategi” under förändring, där tydlig struktur, faktabaserade angreppsätt och medskapande arbetsmetoder är tre av ledstjärnorna. 

Vad behöver jag då känna till och förstå av strategiarbetets referensramar, tankemodeller och tillämpningar? Vad innebär strategiarbete för mig i min roll? Och inte minst – hur gör andra? Under inspirerande ledning av David Loid och Ralf Blomqvist rätar vi ut frågetecknen.

Arbetsformerna under dag 1 är föreläsningar, bikupor och gemensamma diskussioner. Deltagarna gör därefter en "Strategisafari" i form av en inventering/värdering av den egna organisationens strategiarbete. Dag 2 hålls som en virtuell avstämningsträff. Dag 3 är en heldagsworkshop som innefattar redovisningar av deltagarnas Strategisafaris, gemensamt erfarenhetsutbyte samt individuella action plans. 

Agenda

Dag 1 (Jakobstad, tisdag 25 oktober, kl. 09.00–16.00)

0900                 Välkommen/kort introduktion

Tema 1: Strategiarbetets tankemodeller och referensramar

 • Strategiexposé – från planering till värdeskapande (Ralf)
 • Strategiarbetets tre grundkrafter (David)
 • Bikupor/gruppdiskussioner: hur jobbar mitt företag med strategi, vilka tankemodeller och tillämpningar formar vårt utvecklings- och framtidsarbete?

1200                 Lunch- och telefonpaus

1300                 Tema 2: Strategiskt utvecklingsarbete

 • Vision, mål, strategi, implementering – hur hänger allt ihop?
 • Hur arbeta kund-/brukardrivet
 • Business Model Canvas

                          Tema 3: Att leda och utvärdera strategiarbetet

 • Promotivt förändringsarbete och Change Management
 • Delat ledarskap
 • Strategisk styrning och Balanced Scorecard

1500                 Planering av deltagarnas Strategisafaris

1600                 Dagen avslutas

Hemuppgift: Strategisafari

 • Deltagarna inventerar den egna organisationens strategi-/utvecklingsarbete genom att intervjua 1) en kund, 2) ett par medarbetare (någon i ledningsgruppen samt en annan kollega) samt 3) en leverantör/samarbetspartner.
 • Intrycken från intervjuerna jämförs med organisationens formella strategi- och styrdokument (vision, strategi(er), planer, nyckeltal, …)
 • Insikterna från Safarin sammanställs i en kort presentation under förmiddagen dag 3.

Dag 2 Virtuell träff (Zoom, tisdag 8 november, kl. 09.00–11.30)

 • Hur integrera strategiarbetet i organisationen?
 • Hur ska vi förstå strategi- och framtidssnacket? ”Emergent strategy” kontra planeringsdrivna strategiprocesser
 • Hur går det? Kort lägesavstämning + frågor&svar, tips inför dag 3

Dag 3 (Jakobstad eller Zoom, tisdag 29 november, kl. 09.00–16.00)

0900                 Välkommen/kort resumé

                          Workshop 1: Genomgång av deltagarnas Strategisafaris

 • Presentationer och diskussion i mindre grupper
 • Guldkorn och lärdomar – vilka insikter, tankar och förbättringsförslag vill grupperna lyfta fram? 

1130                 Lunch- och telefonpaus

1230                 Forts Workshop 1

1400                 Workshop 2: Gemensam utvecklingsworkshop

 • Vilka tankemodeller och referensramar präglar deltagarnas strategi-/utvecklingsarbete? Vad fungerar, vad behöver förädlas/förändras?
 • Hur driver vi strategi- och utvecklingsprocesser, vad kan vi lära oss av (var)andra?
 • Hur leder vi det förändringsarbetet, vilka utmaningar och utvecklingsbehov finns i olika roller/befattningar?                    

1500                 Egenreflektion och Action Plan: hur vill jag utvecklas i min ledarroll, vad gör jag nu?

1530                 Uppsummering och konklusioner

1600                 Dagen avslutas

 

Ralf Blomqvist har i över 20 år verkat som rådgivare åt företag och organisationer i frågor som rör kunddriven verksamhetsutveckling. Hans fokusområden är strategi, affärsutveckling, innovation, kundlojalitet och kunddialog.  Ralf verkar såväl inom konsumentmarknad som business-to-business och har även lång erfarenhet från offentlig sektor. Hans primära arbetsfält är Norden.  

Ralf introducerade begreppet Relationsmarknadsföring i Norden som medförfattare till boken med samma namn (1993). Boken blev snabbt ett referensverk inom området och har till dags dato sålts i drygt 15 000 exemplar. Ralf är även medförfattare till en rad andra böcker inom bl a kundrelationer och kvalitetsarbete.

Ralf är flitigt anlitad som föredragshållare, utbildare och moderator såväl på kundinterna evenemang som externt, både inom privat och offentlig sektor. Han föreläser även sedan många år regelbundet på KTH Executive School.

Ralf är delägare i det Göteborgsbaserade konsultföretaget Main AB. Han är bosatt i Jakobstad och Helsingfors.

David Loid arbetar som konsult, utbildare och forskare med fokus på strategi- och verksamhetsutveckling. Workshoparna kommer att innehålla många konkreta exempel och praktiska råd och David Loid har en mycket fängslande föreläsande stil. Läs mera om David Loid på https://loid.se/

Våra samarbetspartners rekommenderar Ledarskapsforum Strategiworkshops:

Teknisk direktör Ben Antell, Jan Lundström, Allan Hagberg och Ronny Haglund från Korsholms kommun, samhällsbyggnaden:

Vi har allt sedan 2018 anlitat Ledarskapsforum för vår personals kompetensutveckling som är ett viktigt led i våra ständiga verksamhetsförbättringar. När vi funderade på hur vi ska kunna verkställa samhällsbyggnadens vision så fick vi kännedom om att Ledarskapsforum skulle ordna ett strategikoncept ”Strategi i världsklass”. Ämnet passade oss perfekt och det blev en ögonöppnare för oss. Föreläsarna som var mycket kunniga, fick oss att inse vikten av att se helheter och hur de påverkar oss. Det som också var mycket bra, var att vi fick i uppgift att ordna en strategisafari dvs. gå ut och intervjua våra kunder och olika intressenter. Resultatet av intervjuerna ledde till att vi insåg vad som saknades i vår vision och som vi behöver ta itu med. Vi vill gärna rekommendera Ledarskapsforums strategikoncept till företag och organisationer som vill utvecklas och bli bättre. För vår del ledde vår medverkan i ”Strategi i världsklass” till att vi insåg att vi behöver beakta flera olika hållbarhetsaspekter för att bättre svara mot våra kunders framtida behov.”

Daniel Asplund, Quality & Aftermarket manager, Ekeri Ab:

Jag måste ännu säga att jag deltagit i olika Ledarskapsforum kurser hos er i kanske 10 års tid.  STRATEGI KURSEN VAR DEN ABSOLUT BÄSTA JAG DELTAGIT I UNDER ÅREN. Upplägget var helt perfekt, detta att i en mindre grupp lära av varandra, diskutera, få nya ideér och brainstorma tillsammans var mycket lärorikt. Vi bör i Österbotten ta vara på den kunskap och erfarenhet som finns över branscher och lära oss av varandra. Jag tycker ni kan bygga vidare på detta koncept och att ni kunde ta en viktig roll här att länka ihop den kunskap som finns genom dylika arrangemang. Snackar vi strategi så finns det en ”blue ocean” här där ingen gör motsvarande!

Är du och ditt team intresserade av att delta i Ledarskapsforums Strategiworkshops? Ta kontakt!

Mer information och anmälningar:

Johnny Forsman
tfn: 044-750 3260
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

OBS! Anmäl er i tid, begränsat antal deltagande organisationer.

Pris:

 • 1.900 euro + moms per deltagande organisation (max 4 deltagare från organisationen).
 • För ytterligare deltagare från samma organisation, 200 euro + moms per deltagare.
SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg