Yrkesakademin i Österbotten Logo

Jämlikhet, lika värde och ömsesidig respekt

TEXT: Harriet Bystedt, Yrkesakademin i Österbotten

Jämlikhet, lika värde och ömsesidig respekt är grunden för ett gott bemötande och för att ALLA ska känna sig delaktiga, inkluderade och trygga vid Yrkesakademin i Österbotten.  

Vår målsättning är att alla studerande, anställda, beslutsfattare och övriga som använder våra tjänster, behandlas lika oberoende av kön, könsuttryck, könsidentitet, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, nationalitet, språk, religion eller övertygelse, åsikt, funktionsnedsättning, hälsotillstånd, sexuell läggning, familjeförhållande, facklig eller politisk tillhörighet eller annan till personen ansluten omständighet.

Handlingsplanen för jämställdhet och likabehandling 2022-2023 och utvecklingsarbetet inom Jämställdhet givtevis – SECiSo II S21437, som är del finansierat av ESF och NTM centralen i mellersta Finland, är viktiga delar i arbetet att nå vår målsättning och för att skapa en trygg och inkluderande arbetsmiljö där anställda, studerande och våra kunder kan känna sig väl bemötta. Detta arbete förutsätter att vi alla gemensamt arbetar för att förebygga diskriminering och för att öka medvetenheten bland oss alla i frågor som berör jämställdhet och likabehandling.

Nedan några exempel på åtgärder som vi fokuserar på vid Yrkesakademin i Österbotten under 2022-2023:

  • Vi informerar och delar kunskap till personal, studerande, vårdnadshavare och övriga intressenter kring jämställdhets- och likabehandlingsarbete och –plan.
  • Vi bidrar till att skapa och upprätthålla inkluderande och stöttande normer. 
  • Vi främjar delaktighet och inflytande från studerande i jämställdhets- och likabehandlingsarbetet.
  • Vi uppmuntrar respektfullt, inkluderande och tillgängligt språkbruk, språkanvändning och kommunikation.
  • Vi gör medvetna val ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i vårt språkbruk, vid utformningen av text och bilder som används i marknadsföring, extern och intern kommunikation och i valet av studiematerial.
SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg