Yrkesakademin i Österbotten Logo

DigiVerkstaden – Lösningar för digitalt lärande i yrkesutbildningen

TEXT: Kim Vesterbacka, Harriet Bystedt

Utvecklings- och näringslivstjänster (UNT) bedriver en mångsidig utvecklingsverksamhet för att stöda YA:s verksamhet. Vi jobbar bl.a. med temaområden som arbets- och näringsliv, YA och pedagogiken, internationella tjänster, lärmiljöer, hållbar framtid och integration. En aktuell utvecklingsverksamhet med fokus på YA:s lärmiljöer och pedagogiska kunnande är DigiVerkstaden S22656, som finansieras av Närings-, trafik- och miljöcentralen under 2021-2023. 

Utvecklingsarbetets mål är att hitta och systematisera lösningar där lärmiljö, fördjupat pedagogiskt kunnande och digitala färdigheter är i fokus. Utvecklingsarbetet fokuserar på:

  • YA Lärmiljö – Utveckling mot ett digitalt ekosystem för lärande
  • YA DigiLots – Lotsar med pedagogisk spetskompetens och digitalt kollegialt lärande i fokus
  • YA Märkesverkstaden – Införande av kompetensmärken för att systematisera och synliggöra kompetensutveckling.

DigiVerkstaden höjer kunnandet genom att systematisera pedagogiskt stöd för digitalt lärande tex via regelbundna Idéverkstäder och temabundna DigiLots-träffar. Utvecklingsverksamheten strävar också till att ge förutsättningar att möta nya utmaningar via bättre digitala kompetenser och färdigheter i ett föränderligt samhälle. Lärare och handledare får stöd i sin profession samt utvecklar sina kompetenser för att möta framtidens omväxlande utbildningsbehov. I YA Lärmiljö skapas också bättre förutsättningar för studerande att flexibelt genomföra sin utbildning i olika lärmiljöer, där digitala funktioner sömlöst ska stöda studierna. För att stöda den pedagogiska verksamheten fokuseras också på en teknisk utveckling där digitala tjänster integreras i en välfungerande och smidig helhet.

YA Märkesverkstaden är utveckling av ett koncept där kompetensmärken kan användas för att systematisera och synliggöra personalens kunnande, men kompetensmärken ger också en möjlighet att synliggöra generiska och personliga kompetenser som studerande främjar och utvecklar i sina studier. YA har via utvecklingsverksamhet aktivt varit med och utvecklat yrkeslärarens nationella kompetensmärken tillsammans med de finskspråkiga yrkeslärarhögskolorna och Åbo Akademi sedan 2018. Inom DigiVerkstaden får YA nu möjligheten att bygga upp en egen märkesverkstad för att planera, skapa och bevilja egna kompetensmärken för personal och studerande. 

Håll gärna upp ögonen efter mer information om DigiVerkstadens mångsidiga utvecklingsverksamhet!

Vill du veta mera om utvecklingsverksamheten inom DigiVerkstaden? Kontakta gärna oss, 

Harriet Bystedt tfn 050 336 8280 eller Kim Vesterbacka tfn 050 918 6465 eller via e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Aktuellt inom DigiVerkstaden 

Våren 2022

  • Uppbyggnad och ibruktagning av märkesverkstad samt möjligheter för personalen att delta i introduktion till kompetensmärken
  • Utveckling av YA:s lärmiljöer, bl.a Workseed
  • DigiLotsarna Gösta Småros, Jennifer Ahlbäck, Kim Blåfield och Madeleine Isuls inleder sitt arbete
  • Idéverkstaden workshoppar
  • Handledning i digitalt lärande.

Hör gärna av dig om du har utvecklingsidéer eller behov av handledning i frågor som gäller digitalt lärande, lärmiljöer eller pedagogisk utveckling!

EU EAKR ESR SV vertical 20mm rgb

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg