Yrkesakademin i Österbotten Logo

Bild på boken ledarstegen av Bengt Saven

Ledarskap med struktur och tuff omsorg - studiecirkel i YA:s ledningsgrupp

TEXT: Ann-Maj Björkell-Holm, affärsutvecklingschef

Det är fredag eftermiddag och ledningsgruppens medlemmar droppar en efter en in i mötesrummet i Vasa, och de kopplar upp Teams-kontakt till de kollegor som idag är på distans. Om en liten stund ansluter också Bengt Savén från Linköping i Teamsmötet. Bengt inleder incheckningen, och var och en av de närvarande ger en kort rapport om vad som är aktuellt. Incheckningen har blivit en vana för oss deltagare, och rutinen hjälper oss att lämna det vi just då har i tankarna och att fokusera på det vi har framför oss: en eftermiddag då vi helt ägnar oss åt ledarskapsfrågor. 

Inom ett av Utbildningsstyrelsen finansierat projekt Rätt har Yrkesakademin i Österbotten genomfört en studiecirkel i förändringsledarskap för ledningsgruppens medlemmar. Vi har systematiskt jobbat igenom materialet Ledarstegen – 5 steg till modigare ledarskap med struktur och tuff omsorg. Arbetet har skett under ledning av författaren själv, Bengt Savén som driver företaget BraveShip. Bengt har en lång erfarenhet av ledarskap och förändringsarbete. Han har jobbat med ledarskap både praktiskt som ledare i företag och offentliga organisationer och teoretiskt som professor i förändringsledning vid Kungliga tekniska högskolan. Studiecirkeln har kretsat kring det koncept med “ledarstegen” som Bengt Savén har utvecklat. Kort kan stegen beskrivas som 5 steg som samverkar i ett gott ledarskap: 

  1. Bottna. Att bottna i egna och gemensamma uppgifter och mål
  2. Synliggör. Synliggör systemet, förväntningar och avvikelser. 
  3. Se. Se människan, matchen och grundorsakerna.
  4. Utmana. Utmana individen till utveckling och personligt ansvar. 
  5. Bygg. Bygg lag, flöde och struktur – med puls. 

Ett synsätt som genomsyrar alla dessa steg är att de tre villkoren förutsättning, förmåga och attityd är grunden för varje individs arbetsbidrag. 

Också denna fredag eftermiddag, den sjunde och sista träffen med Bengt, följer det bekanta mönstret med omväxlande gruppuppgifter och föreläsning med diskussion. Deltagarna berättar om hur vi utfört den uppgift vi fick senaste gång, som handlade om en plan för vår egen ledarskapsutveckling. Stämningen växlar dynamiskt mellan allvarliga tankar och glada skratt. Gruppen arbetar i en förtrolig stämning och det finns utrymme för både erfarenhetsutbyte med självkritiska reflektioner och humoristiska inspel. 

Denna sista träff i studiecirkeln är ändå annorlunda. En av uppgifterna till träffen har varit att sammanfatta det vi upplevs som viktigast i processen, och de tio deltagarna berättar rätt personligt om hur det egna ledarskapet utvecklats med stöd av studiecirkeln. De gemensamma diskussionerna om värderingar, ledarskapsstandard och uppföljning lyfts fram som viktiga komponenter i en utveckling som alla uppskattat. När deltagarna snabbt ska utvärdera studiecirkeln ger de kommentarer som: 

  • studiecirkeln har stärkt mig i mitt ledarskap och jag har igen hittat motivationen för att bli en bättre ledare
  • jag har lärt känna mina kollegor bättre och också sett kraften i vår grupp
  • det har varit mycket lärorikt och något jag tycker vi måste hålla fast vid och bygga vidare på

Studiecirkeln har under Bengts ledning känts strukturerad och trygg, men ändå som vår alldeles egna process. Självklart vill gruppen fortsätta att träffas regelbundet för att stöda varandra i ledarskapsfrågor, på ett sätt vi fått redskap att göra via denna studiecirkel.

 Tips: Bekanta dig med Bengt Savén och hans böcker på https://www.braveship.com/wp/  

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg