KulturÖsterbottens Logo

Klinkbåtsbygge på gång. Bosund båt-, fiske- och jaktmuseum bygger en ny skötbåt inom projektet ”Ett lyft för klinkbåtstraditionen i Österbotten”. Foto: Dan-Erik Olsen, Prime Productions

KulturÖsterbotten uppmärksammar klinkbåtstraditioner

TEXT: Foto & Text: Johanna Björkholm, projektledare

KulturÖsterbotten arrangerar en utställning om österbottniska klinkbåtstraditioner i Korsholms vuxeninstituts aula den 13-22.12. Vi har valt tidpunkten för utställningen för att uppmärksamma att Unescos mellanstatliga kommitté just då håller möte i Paris. Ett av de ärenden som kommittén kommer att behandla är om nordiska klinkbåtstraditioner ska tas med på Unescos representativa lista för immateriellt kulturarv. Allt tyder på att så blir fallet, och beslutet kommer den 15–16 december.

Det är första gången som de nordiska länderna gemensamt har nominerat ett kulturuttryck till den representativa listan. Listan visar upp bredden och kreativiteten bland världens levande traditioner, och brukar beskrivas som en motsvarighet till världsarvslistan. För närvarande har Finland med ett kulturuttryck på listan, nämligen bastutraditionen.

Vad är då en klinkbåt? För en österbottnisk betraktare är det egentligen en helt vanlig traditionell träbåt. Klinkbåtar definieras av byggtekniken – relativt tunna bord (brädor) fästs vid en köl som byggts på med stävar. Borden överlappar varandra. De stabiliseras med spanter (ribbor) och fästs med spikar och/eller träpluggar. 

De nordiska klinkbåtstraditionerna är på många sätt allas kulturarv! Längs kusterna är fortfarande stora mängder av klinkbyggda träbåtar i bruk. De används för att ta sig till och från skäristugor och för fiske, segling och rodd. Var och en som håller en klinkbåt i skick eller bara uppskattar den traditionella båtkulturen får nu se sig som delaktig i utnämningen och i att upprätthålla traditionen. Ett fåtal klinkbåtbyggare är verksamma i vår region och varje år arrangeras evenemang som lyfter fram de traditionella båtarna, bland annat Postrodden och Monäsrodden. 

Träbåtarna har haft stor betydelse i alla nordiska länder och de har förenat människorna från kust till kust i generationer. De klinkbyggda båtarna är en central del av det finländska och nordiska kulturarvet och kustkulturen. Alla intresserade inbjuds nu till att engagera sig genom att lyfta fram olika aspekter av klinkbåtstraditioner på det lokala planet. Det gör vi vid KulturÖsterbotten bland annat genom projektet ”Ett lyft för klinkbåtstraditionen i Österbotten”. Det är också genom projektet som vi nu arrangerar utställningen i Smedsby

postrodden 2007 web

Traditionella klinkbåtar vid startskottet för Postrodden i Svedjehamn, Replot skärgård. Foto: Johanna Björkholm

Läs mera:

KulturÖsterbotten informationsskyltar om klinkbåtstraditioner (PDF-fil): https://www.kulturosterbotten.fi/om-kulturoesterbotten/materialbank/klinkbatstraditioner/123-klinkbatstraditioner-i-oesterbotten-kulturoesterbottens-skyltar/file

Om byggande av klinkbåtar på wikin Levande traditioner (Museiverket): https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Byggande_av_klinkbyggda_tr%C3%A4b%C3%A5tar

Om segling med traditionella klinkbyggda båtar på wikin Levande traditioner (Museiverket):

https://wiki.aineetonkulttuuriperinto.fi/wiki/Segling_med_traditionella_klinkbyggda_b%C3%A5tar

Mera information: projektledare Johanna Björkholm, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg