Yrkesakademin i Österbotten Logo

Ledare – Arbetskraftsbrist, rätt kompetens, kontinuerligt lärande, rekrytering

TEXT: Ulrica Karp, direktör, Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur

Begreppen i rubriken är sådana som ofta hörs i diskussion om arbetsmarknadens behov och av representanter för arbets- och näringslivet. Utbildningen förväntas vara snabb, flexibel, nära och anpassad för arbetsgivarens specifika behov.

Hos oss har sedan 2016 har all utbildning som inte är examensinriktad bedrivits inom aktiebolaget EduYA. Bolaget som drivs helt på marknadsmässiga villkor har haft en årlig omsättning på i medeltal ca 1,7 miljoner euro. I bolaget sker allt från arbetskraftsutbildningar och certifikatutbildningar till konsultationer och ledarskapsutbildningar. Från studierna i Edu YA har flera sedan fortsatt till examensledande studier inom ramen för YA:s utbildningsutbud.

Utvecklingen inom den utbildning som inte leder till en direkt examen har varit snabb. Behoven och kraven ökar på personalen och det kontunerliga lärandet under hela yrkeskarriären betonas. Arbetsgivare har också uttryckt behov av bredare kompetensutveckling för hela eller delar av sin personal mot bakgrund av att ett företag sällan har enbart en grupp anställda. För att utvecklas behövs därför ofta en samordnad kompetensförhöjning för alla personalgrupper i företaget.

För att möte dessa behov och därmed stärka det regionala arbets- och näringslivet samt samarbetet mellan arbetsgivare och utbildarna kommer EduYA från och med årsskiftet att breddas med kompetensen från Yrkeshögskolan Novia. Samtidigt blir Novia delägare i Edu YA Ab, vars namn kommer att ändra. I bolaget sker allt från arbetskraftsutbildningar och certifikatutbildningar till konsultationer, ledarskapsutbildningar och rekryteringsutbildningar. Syftet är att ge arbetslivet en tjänsteleverantör för kompetensutveckling med en stor kunskapsbas inom många områden och nivåer.

Genom företagsarrangemanget samlar vi toppkompetens från både andra och tredje stadiets yrkesutbildning i ett och samma bolag, vilket är unikt i Finland. Det är få aktörer i branschen som kan erbjuda ett lika mångsidigt utbud av kompetensutveckling som vi kan i den nya konstellationen. 

Satsningen är i linje med den reform av det kontinuerliga lärandet som just nu pågår på nationell nivå. Statsrådets vision är att alla ska ha de kunskaper och färdigheter och kunnande som behövs för ett meningsfullt liv, att var och en ska utveckla sitt kunnande under tiden i arbetslivet och att kunnandet förnyar arbetslivet och arbetslivet förnyar kunnandet. 

Målsättningen för bolaget som just nu går under arbetsnamnet ”NovYA” är att vara marknadsledande för kompetensutveckling för näringslivet samt för aktörerna inom hälsa och välfärd. Från och med årsskiftet kan kompetensutvecklingen ske genom ”en lucka” därifrån utbildningen koordineras så att den på bästa sätt passar det aktuella utbildningsbehovet antingen direkt i bolagets egen regi eller via Yrkesakademin i Österbotten eller Yrkeshögskolan Novia. 

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg