Yrkeshögskolan Novia Logo

Ny aktör inom fortbildning växer fram – Yrkeshögskolan Novia blir delägare i Edu YA Ab

TEXT: Pressmeddelande

Från Vänster Örjan Andersson, Max Hagnäs, Ulrica Karp

Foto: Jenny Holmkvist

Tillgången på arbetskraft och kompetens blir en allt viktigare konkurrensfaktor för regionens företag och andra arbetsgivare. Behoven och kraven ökar på personalen och det kontunerliga lärandet under hela yrkeskarriären betonas. För utbildningsanordnarna betyder det en växande efterfrågan på fortbildning som ett komplement till den examensgivande utbildningen. Vidare blir arbetsplatserna allt mera mångkulturella.

”Arbetsgivare har uttryckt behov av bredare kompetensutveckling för hela eller delar av sin personal mot bakgrund av att ett företag sällan enbart har en grupp anställda. För att utvecklas behövs ofta en samordnad kompetensförhöjning för alla personalgrupper i företaget”, konstaterar Ulrica Karp, direktör för samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. 

För att möta dessa behov och därmed stärka det regionala arbets- och näringslivet samt samarbetet mellan arbetsgivare och utbildarna kommer Edu YA från och med årsskiftet att breddas med kompetensen från Yrkeshögskolan Novia. Samtidigt blir Novia delägare i Edu YA Ab, vars namn kommer att ändra. I bolaget sker allt från arbetskraftsutbildningar och certifikatutbildningar till konsultationer, ledarskapsutbildningar och rekryteringsutbildningar. Syftet är att ge arbetslivet en tjänsteleverantör för kompetensutveckling med en stor kunskapsbas inom många områden och nivåer.

”Genom samarbetet kan vi ännu effektivare stöda regionens arbetsgivare när det gäller kompetensfrågor och tillgång på arbetskraft”, säger Örjan Andersson, rektor för Yrkeshögskolan Novia. 

Bolaget kommer att på såväl instituts- som högskolenivå erbjuda fortbildningstjänster och stöd för kompetensutveckling inom social- och hälsovård, teknik, företagsekonomi, kultur och bioekonomi. Därtill erbjuds tjänster inom internationell rekrytering och integrationsutbildning. 

”Det är få aktörer i branschen som kan erbjuda ett lika mångsidigt utbud av kompetensutveckling som vi kan i den nya konstellationen. Trots att detta blir verklighet först från årsskiftet, så startar vi redan nu marknadsföringen av det nya utbudet. Jag hoppas att många tar kontakt för att höra mera”, säger Max Hagström, VD för Edu YA Ab.  

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg