Yrkeshögskolan Novia Logo

Nya möjligheter för kulturen med digitala lösningar

TEXT: Eva-Marie Backnäs, projektledare KulturÖsterbotten Maria Engström Smeds, projektledare Yrkeshögskolan Novia

Projektet Kulturresiliens i ”det nya normala ”vill hjälpa kulturarbetare och föreningar att hitta verktyg för att erbjuda högkvalitativa digitala kulturupplevelser.

Det har knappast undgått någon att en av de hårdast drabbade branscherna under covid 19-pandemin är kulturbranschen. Såväl på KulturÖsterbotten vid Söfuk som vid Yrkeshögskolan Novias FUI-verksamhet funderades det på förutsättningarna att verka som kulturarbetare och -aktörer under och efter pandemin. När möjligheten gavs att söka pengar via Österbottens förbund för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (s.k. AKKE-finansiering) lämnade båda organisationerna (ovetande om varandra) in nästan identiska projektplaner, med syfte att stöda kulturaktörerna och ge dem nya färdigheter i produktionen av digitala kulturtjänster. Österbottens förbund föreslog då att vi skulle slå ihop våra påsar och de kom därefter in som finansiär för projektet Kulturresiliens i ”det nya normala” som såg dagens ljus på våren 2021!

Inom projektet erbjuder vi en bred palett av fortbildningar och workshoppar till kulturarbetare och -aktörer. Fortbildningarna fokuserar på såväl teknisk kompetenshöjning som innehåll, publikarbete och kommunikation – allt inom ramen för det digitala förmedlandet. Även om vår främsta målgrupp är personer som arbetar med kultur professionellt eller genom en förening, är många av fortbildningarna intressanta också för en bredare målgrupp. 

Under hösten 2021 kommer projektet bland annat erbjuda en inspirationslördag den 13 november, med fokus på digitala program på museer och i utställningar. Vi kommer också att ordna två workshoppar med Sebastian Widjeskog från Nordic School of Entrepreneurship om hur du kan skapa inkomster via digitala produktioner. Nina Dahl-Tallgren, teaterpedagog på Wasa Teater kommer att hålla en föreläsningsserie kring publikarbete i en digital kontext. Vinterns och vårens program är ännu under planering.

Projektet pågår under tiden 1.4.2021-31.3.2022 och finansieras med anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) av Österbottens förbund. 

Projektet genomförs i samarbete mellan Yrkeshögskolan Novia och KulturÖsterbotten. Vill du veta mer om projektet och våra workshoppar och fortbildningar kan du följa oss på Facebook https://www.facebook.com/kulturresiliens eller besöka vår webbsida https://www.kulturosterbotten.fi/vara-projekt/kulturresiliens

Kulturresiliens alla logon

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg