Yrkeshögskolan Novia Logo

Möjlighet till distansarbete skapar en attraktiv arbetsmiljö

TEXT: Pernilla Howard (Yrkeshögskolan Centria) och Malin Winberg (Yrkeshögskolan Novia)

Långsiktiga och effektiva distanslösningar behövs i dagens samhälle.

När coronapandemin slog till våren 2020 var många företag tvungna att på kort varsel erbjuda sina anställda distansmöjligheter. I praktiken betydde det här ofta att verksamheten flyttades online, utan planering och anpassade lösningar. När distansarbete nu ser ut att bli ett permanent inslag i många verksamheter är det viktigt att utvärdera hur det fungerar och skapa långsiktiga och strukturerade lösningar. 

Inom projektet Hållbart distansarbete kartlägger man hur distansarbetet fungerar idag, för att sedan analysera möjligheter för systematisk utveckling. I samarbete med pilotföretag samskapas en utvecklingsprocess som efter projektslut fritt kan användas av företag som vill skräddarsy och bygga upp effektiva, strukturerade och långsiktiga möjligheter för arbete på distans. 

I projektet vill man även stöda landsbygden att medvetet arbeta för en levande landsbygd genom att främja distansarbete. Tillsammans med pilotkommuner och deras företag och föreningar samskapas en modell för hur kommuner kan möjliggöra distanslösningar för sina invånare. Detta sker bland annat genom att stöda hubverksamheter, vilka skapar attraktiva arbetsmiljöer på landsbygden som kan användas i marknadsföringen till potentiella nya invånare.  

I projektets första skede görs intervjuer med företagsrådgivare och företag inom olika branscher, för att få en bild av attityderna kring distansarbete. Vad fungerar och vad kunde förbättras? Hur ser framtidens arbetsplats ut? Genom tätt samarbete med målgruppen säkerställs att projektaktiviteterna och de kommande resultaten leder till praktisk nytta.

Hållbart distansarbete - Kestävä etätyö

Projekttid: 1.8.2021-31.12.2022

Genomförare: Centria-ammattikorkeakoulu (huvudgenomförare) och Yrkeshögskolan Novia (delgenomförare)

Projektområde: Österbotten och Mellersta Österbotten

Finansiärer: Europeiska landsbygdsfonden genom NTM-centralen i Österbotten, Svenska kulturfonden, Keskitien säätiö

Kontakt: Projektledare Pernilla Howard, +358 40 808 6649Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

logotyper Hållbart distansarbete Kestävä etätyö

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg