Yrkesakademin i Österbotten Logo

Hållbarhetsdagen

TEXT: Alf-Martin Haagensen, miljökoordinator

Vecka 39 genomfördes en Hållbarhetsvecka i Österbotten. Yrkesakademin i Österbotten är certifierad för miljöledningssystemet ISO 14001:2015. Som en del av vårt miljöarbete markerade vi Hållbarhetsveckan genom att den 29 september arrangera en egen hållbarhetsdag.

I korthet kan man säga att hållbar utveckling går ut på att tillfredsställa våra behov utan att påverka kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det görs genom att skapa ett samspel mellan den ekonomiska, den sociala och den miljömässigt hållbara utvecklingen. FN har med Agenda 2030 utarbetat 17 globala mål för att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa. 

Hållbarhetsdagen genomfördes i mindre grupper, p.g.a. pandemin. Huvudtemat berörde socialt hållbar utveckling. I en bandad föreläsning föreläste Maria Lingonblad från Folkhälsan kring trygga relationer och samhörighet som viktiga element för vårt välbefinnande, t.ex. hur vi förebygger utanförskap och mobbning och hur vi tillsammans kan bidra till varandras trygghet och trivsel. Efter föreläsningen diskuterades kring föreläsningstemat i grupperna. Under dagen arbetade lärare och studerande även med andra teman som berör bl.a. miljömässig hållbar utveckling.

Våren 2022 planerar vi för en större hållbarhetsdag vid alla våra enheter, öppen för andra intresserade än studerande och personal. 

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg