Yrkesakademin i Österbotten Logo

Boris Ståhl

Ledare – En hösthälsning från YA!

TEXT: Boris Ståhl, Rektor, Yrkesakademin I Österbotten

Tiden går fort då man har det roligt. Nu är det höst igen och verksamheten inom YA är i full gång på nytt efter en avkopplande semester. Det är kul att se ett hus fyllt av förväntansfulla studerande och att det är en puls igen i verksamheten efter det senaste årets utmaningar med perioder av distanslärande. Jag önskar innerligt att vi kan fortsätta på samma sätt även framöver trots att corona-viruset finns runtom kring oss. Det gäller för oss alla att orka nöta på med avstånd, handhygien och munskydd en tid till. 

Det nya i höst är att första kullen studerande med utvidgad läroplikt inledde sina studier i början av augusti. Läroplikten medförde en del ändringar i skolhållningen då alla studerande inte längre skall bemötas på samma sätt. Föregående ändring av lagen om yrkesutbildning (2018) jämställde alla studerande oberoende av ålder men nu är vi litet tillbaka i en uppdelning av yngre och äldre studerande. Vilket ger oss ytterligare en dimension att ta i beaktande i handledningen av studerande och för att kunna informera rätt vad som gäller för de olika studerandegrupperna. Den utvidgade läroplikten medför även en utökad avgiftsfrihet för studerande vilket har lett till en del diskussioner med vårdnadshavare om b la skolskjutsar.   

Yrkesutbildningen är intimt kopplat till utvecklingen inom samhället och arbetslivet, vilket YA även har hörsammat i sin strategi 2025. I vår strategi lyfter vi upp att vi vill interagera med våra partner på lokal, regional och internationell nivå för att kunna utvecklas jämsides med våra partner och kunna ge den kompetens som behövs i arbetslivet. Vi har en ambition inom YA att kontinuerligt se över vårt utbud av utbildningar och examina. YA har i september fått rättighet att ordna två nya yrkesexamen. Nämligen yrkesexamen i musikproduktion och yrkesexamen inom mediebranschen. Det blir intressant att följa med hur de nya utbildningarna tas emot och lockar nya studerande. Enligt de signaler som YA fått från arbetslivet så finns det behov av båda utbildningarna.

Under året har vi nåtts av goda nyheter i Vasaregionen då Vasa stad och två olika företag inom batterivärdekedjan har ingått intentionsavtal kring byggandet av fabriker på GigaVasa-området. Etableringen av fabrikerna med alla de kringeffekter som etableringen kommer att medföra leder till ett stort behov av yrkeskunnig personal inom många yrkeskategorier. Hittills har det i massmedia främst lyfts upp behovet av personal med utbildning på yrkeshögskole- eller universitetsnivå. Det som inte har kommit fram lika starkt är att den största gruppen av arbetstagare i fabrikerna kommer att vara personer med yrkesutbildning på andra stadiet. Enligt vissa källor rör det sig om upp till 80 % av arbetstagarna som kommer att ha en yrkesutbildning på andra stadiet. Här ser jag att YA har en stor roll med sin breda portfölj av olika examina inom många branscher, vilka med största sannolikhet kommer att behövas i de planerade fabrikerna eller i kringfunktioner på området. Troligen kommer det även att behövas olika typer av skräddarsydda skolningsprogram för att kommande personal inom ”batterifabrikerna” skall ha den kompetens som behövs för arbetsuppgifterna. Vi ser framåt mot de nya utmaningar som etableringen på GigaVasa-området kommer att medföra för alla våra utbildningar. 

SÖFUK
Svängrum-e Utges av Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn (Söfuk)

Kungsgårdsvägen 30 A 65380 Vasa Tfn (06) 324 2211
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., www.sofuk.fi

Ansvarig utgivare: Martin Norrgård
Redaktionsråd: Maria Nystrand, Carola Harmaakivi, Simon Ventus, Caroline Lång 
Ansvarig redaktör: Maria Nystrand
Layout: Niklas Forsberg